Aangeboden door KienhuisHoving

Branded Content Financiën

Denk aan je eigen mensen

Veel start-ups willen hun talenten binden. Een salaris­verhoging alleen lijkt niet altijd te helpen. Daarom kun je werknemers ook de mogelijkheid bieden om voor een, vaak klein, gedeelte mede-eigenaar te worden. Het leuke hiervan is dat de belangen van werknemers gelijk gaan lopen met die van de oprichters.

Frank Röben 27 juli 2017

Aandelenbeleggenbeurs2015asnoverzichtjaardeensesmallcaps1065

Naast het verkrijgen van aan­delen in de bv, zijn er ook andere varianten zijn denkbaar, zoals stemrechtloze aan­delen, certificaten en opties.

Aandelen

Aandelen worden vaak slechts aan enkele top-werknemers uitgegeven. Aan aandelen zijn namelijk zowel stemrechten als winstrechten verbonden. De werknemers mogen de aandeelhoudersvergadering van de onderneming bezoeken en er hun stem uitbrengen. De grootte van de stem is afhankelijk van het aantal aandelen dat wordt toegekend. De werknemer deelt daarnaast mee in de jaarlijkse winst en de verkoopopbrengst.

Certificaten

Ondernemers vinden het vaak prima als werknemers meedelen in de winst. Maar dat zij ook stemrecht krijgen in de aandeelhoudersvergadering, wordt vaak als bezwaar gezien. In dat geval is het mogelijk certificaten uit te geven. Houders van certificaten hebben wel recht op winst, maar geen stemrecht in de ava.

Ook stemrechtloze aandelen zijn goed denkbaar, maar die geven wel het recht de aandeelhouders-vergadering te bezoeken.

Opties

Een alternatief zijn opties. Hiervoor kies je vaak als je bedrijf al een flinke waarde heeft opgebouwd. Dit heeft tot gevolg dat werknemers een groot bedrag zouden moeten betalen om (certificaten van) aandelen te verkrijgen. Dat is vaak ongewenst; de meeste werknemers kunnen, willen en/of durven deze bedragen niet te betalen.

Via het toekennen van een optie kan dit financieringsprobleem soms worden voorkomen. Werknemersparticipaties zijn overigens niet alleen aantrekkelijk voor de werknemer. Ook zie je de positie van de onder­neming verbeteren. Geldverstrekkers, zoals banken, beschouwen deze stap als een positieve ontwikkeling en blijken eerder bereid een nieuwe financiering te verstrekken.

Frank Röben is kandidaat-notaris bij KienhuisHoving. Neem vrijblijvend contact op via: www.kienhuishoving.nl.