Nieuws Financiën

Berenschot: dit staat ZZP'ers en MKB'ers te wachten, deel 2

Berenschot doet al tien jaar lang onderzoek naar de strategische agenda van ondernemend Nederland. Dit jaar hebben CEO's en bestuurders van meer dan 500 bedrijven uit verschillende sectoren meegedaan aan het onderzoek. In deel 2 van een serie van vijf kijken we naar maatschappelijke issues.

De Ondernemer 9 mei 2016

Boardroom meeting vergadering kantoor werkplek

Lees meer: Berenschot: dit staat ZZP'ers en MKB'ers te wachten, deel 1Berenschot: dit staat ZZP'ers en MKB'ers te wachten, deel 3Berenschot: dit staat ZZP'ers en MKB'ers te wachten, deel 4Berenschot: dit staat ZZP'ers en MKB'ers te wachten, deel 5

In hoeverre zijn maatschappelijke thema’s doorgedrongen tot de Nederlandse bestuurskamers? 60 procent van de CEO’s beschouwt duurzaamheid en digitalisering als erg belangrijke maatschappelijke thema’s die regelmatig aan de orde komen.

Duurzaamheid speelt al jaren een rol in de boardroom. Interessant is wel dat het desondanks niet hoog scoort als belangrijk strategisch issue: organisaties laten zich in hun strategisch beleid kennelijk niet zomaar leiden door maatschappelijke ontwikkelingen.

CybersecurityDigitalisering keert wel duidelijk terug op de strategische agenda van de CEO’s. Doordat digitalisering een steeds belangrijkere impact heeft op de manier waarop organisaties opereren, is het niet verrassend dat cybersecurity ook geldt als belangrijk maatschappelijk thema.

Hoewel veel bedrijven in de toekomst gouden bergen lijken te zien in het buitenland, staan internationale thema’s als geopolitieke spanningen en de Europese politiek opvallend genoeg bij veel bedrijven nog laag op de agenda.

Als deze data worden toegespitst op ZZP'ers en MKB'ers, blijkt dat andere maatschappelijke thema's belangrijk(er) worden gevonden. Zo staat bij ZZP'ers de 'ZZP-eralisering' van de arbeidsmarkt vanzelfsprekend hoog op de agenda. Duurzaamheid en digitalisering zijn bij deze groep minder belangrijk dan bij de gemiddelde CEO.

MKB'ers met 2 tot 50 werknemers gelden als de middenmoot in dit onderzoek. De maatschappelijke thema's die gemiddeld hoog scoren, staan bij deze groep ook hoog op de agenda.

Ook MKB'ers met 51 tot 250 werknemers wijken niet veel af van het gemiddelde. Wel lijkt deze groep cybersecurity stukken minder belangrijk te vinden dan het gros van de CEO's.