Nieuws Financiën

Eerste bedrijfshal op Park 15 is af

Nog dik zeven weken tot kerst: een memorabel moment voor Bart Franssen en het bedrijf Giesbers, waarvoor hij als projectleider Park 15 werkt. "Vorig jaar zaten we op kerst- avond met Goodman en Nabuurs om de tafel om de contracten te tekenen. Goodman ging het eerste complex op Park 15 kopen, Nabuurs als logistiek bedrijf huren. En zie wat er dik tien maanden later al staat."

Bernardo van Hal 3 november 2016

Park15

Franssen loopt door de dertien voetbalvelden grote hal, die voorzien is van een bijzondere vloer. "Naadloos en supersterk beton. Om ongehinderd te kunnen bewegen en stellingen van 12 meter hoog op vier steunpuntjes te kunnen dragen", vertelt hij in een interview met De Gelderlander. Daarom onder de vloeren 18.000 kleine funderingspalen.

Terwijl in de tweede hal de vloer nog gestort wordt, begint Nabuurs vanaf 15 november al met de inrichting. En zullen beide hallen in de loop van december vol komen te staan met ketchups, sauzen en broodbeleg van Heinz, marsen en andere chocoladesnacks van Mars en babyvoeding van Nutricia. De Nabuurshal is in de eerste week van januari operationeel.

Het deel van de ongeveer 250 mensen die er vanuit kantoor gaat werken, krijgt een prima uitzicht. Niet alleen op snelweg en Betuweroute, maar tot aan de windmolens bij Duiven en Echteld.

VeiligheidFranssen: "Voorlopig geen slagbomen of kentekenenregistratie bij de entreeweg. Maar het zou kunnen dat zoiets er op termijn wel komt, maar net wat de ervaringen leren."

Want de logistieke reuzen die er nu als eersten neerstrijken, beveiligen hun eigen terrein naar behoren. Wellicht is er meer behoefte aan collectieve beveiliging als midden- en kleinbedrijfondernemers zich gaan vestigen op Park 15.

Fietsers en voetgangers zullen zich altijd probleemloos over het terrein kunnen. Daarvoor zijn diverse aansluitingen, bijvoorbeeld met Oosterhout.

In de eerste bouwmaanden zijn er wel enkele diefstallen gepleegd. Enkele malen werd brandstof van grote grondverzetmachines gestolen.

InfrastructuurAlle bedrijven die zich straks op Park 15 zitten worden - in de vorm van een parkmanagement - gezamenlijk eigenaar van de infrastructuur. Dat betekent dat ook alle straten, fiets- en voetpaden en openbaar groen in eigen beheer zijn; de gemeente Overbetuwe heeft er geen rol in. "Park 15 gaat zelf bij vorst de wegen strooien, asfalt repareren, groenstroken maaien en struiken snoeien."

En dus ook zelf de verlichting desgewenst dimmen, zoals de Oosterhoutse dorpsraad graag wil. "We plaatsen de Rolls Royce onder de ledstraatverlichting. Op afstand bedienbaar. Zodat het licht bijvoorbeeld bij de entree van Park 15 wat feller kan en elders beduidend minder."

Er komen twee calamiteiten- onstluitingen: aan Oosterhoutse en Slijk-Ewijkse zijde. Louter bestemd voor politie, brandweer en ambulance. Hoe dat obstakel er precies uit komt te zien - slagboom, handmatig te verwijderen paal of paal die op afstand de grond in kan worden gelaten -wordt nog bestudeerd.

Groene inkledingPark 15 is 160 hectare groot. Daarvan wordt 85 hectare uitgegeven. "Relatief weinig. Uitzonderlijk dat bijna de helft van een bedrijventerrein wordt benut voor infrastructuur en groene invulling." Alle straten worden 'ruim aangelegd': niet pal tegen de bedrijfspercelen aan, maar met brede watergangen en groenstroken langs het asfalt. En met diverse ommetjes, om de lunchende werknemer op Park 15 een wandeling te gunnen.

De meeste natuur zit in de groene buffer met vooral Oosterhout. Daar komen diverse korte dijkjes, schuin achter elkaar geplaatst; en met bomen en struiken aangeplant. Zodat de Oosterhouters weinig zicht op Park 15 hebben. Aan de westzijde wordt 3 hectare fruitboomgaarden bijgeplant. "In totaal 750 bomen en een veelvoud aan struiken gaan voor maart de grond in."

SnelwegdijkTussen Park 15 en snelweg A15 in ligt sinds afgelopen zomer een dijklichaam. Omdat dat 2,5 meter hoog is, leidt dat soms tot onbegrip: waarom niet hoger om heel Park 15 weg te werken of juist lager om goed in beeld te blijven?

"We wilden een soort 'groene plint' langs de snelweg. Hoog genoeg om vrachtwagens en laad- en losdockings uit het zicht te krijgen; laag genoeg om niet het hele pand weg te stoppen. Het geeft een rustiger beeld vanaf de A15; er komen ook nog bomen op."

Pal voor de A15-afslag is het dijklichaam onderbroken. Precies daar vestigt de Jaguardealer zich. Maar het is geen zichtlocatie specifiek voor dit autobedrijf. "Precies hier ligt de hoofdaardgasleiding. Daar mogen we geen grond op aanbrengen. We combineren het noodzakelijke met het functionele."

DuurzaamheidEen klacht recentelijk van GroenLinks in Overbetuwe: waarom geen zonnepanelen op het dak van de Nabuurshallen?

"Simpelweg omdat wij geen eigenaar van dat pand zijn. Dat is vastgoedinvesteerder Goodman. Er had 6 hectare aan zonnepanelen op kunnen komen. Zij maken andere keuzes, dat is niet aan ons. Maar we zijn wel heel blij met Lidl, die ernaast een op-en-top duurzaam complex gaat bouwen. En Goodman betaalt de energierekening zelf niet, die int de huur. Lidl wordt wel zelf eigenaar van de hal."

Giesbers gaat nog bestuderen of het mogelijk is in de grote groenbuffer met Oosterhout een groot zonneveld te plaatsen. En dan komen er - zoals het er nu naar uitziet - vier windmolens bij. Eén of twee gaat Lidl exploiteren, de andere twee Giesbers; of een andere belangstellende.