Nieuws Financiën

'Eigen' windmolen? Dat kan straks in Overijssel

Iedere burger en elk bedrijf kan in principe zijn eigen windmolen laten draaien in Overijssel. De nieuwe Omgevingsvisie van de provincie biedt die mogelijkheid in het kader van duurzame energiewinning.

Teun Staal 29 september 2016

Windmolensmoetenwinsumklimaatneutraalmaken1065

Ook op andere beleidsterreinen wordt in het nieuwe plan zoveel mogelijk ruimte gegeven aan ondernemerschap en pioniersgeest. Dat valt donderdag te lezen in Tubantia.

Nieuwbouw

Grootschalige bedrijvigheid en logistiek wordt voor Twente in eerste instantie geconcentreerd in Hengelo en Almelo. Nieuwe grote weidewinkels, zoals die op Plein Westermaat, zijn door de provincie als ongewenst aangemerkt. Nieuwe detailhandel zou zich moeten vestigen in bestaande winkelgebieden. De nieuwbouw van woningen moet zoveel mogelijk regionaal en tussen gemeenten worden afgestemd.

Naar de mogelijkheid van windmolenparken, bijvoorbeeld in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente, wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd.

Megastallen

De afgelopen maanden hebben gemeenten, politici en maatschappelijke organisaties al volop gereageerd op de Omgevingsvisie, toen nog een conceptversie. Zo is door linkse partijen aangedrongen om voor de landbouw nieuwe megastallen te verbieden. De provincie wil daar echter niet aan. ,,We leggen geen beperking op wat betreft de bouwgrootte, maar een nieuwe stal moet kwalitatief en ruimtelijk-esthetisch wel in het landschap passen'', zegt Janneke Wessels, programmaleider Omgevingsvisie hierover.

Concentratie

Ook werd door gemeenten aangegeven dat bij de vestiging van boven-regionale bedrijvigheid niet al te strak gestuurd kan worden op concentratie in Hengelo en Almelo. ,,Nieuwe bedrijvigheid voor eigen lokale behoefte blijft mogelijk en daarnaast erkennen we dat ondernemers in principe zelf uitmaken waar ze zich vestigen'', zegt Wessels. ,,Maar we geven met Almelo en Hengelo wel twee economische toplocaties voor de regio aan. Daarnaast wordt in Twente ingezet op de ontwikkeling van de Technology Base.''

Inzage

De komende zeven weken kan een zienswijze met daarin op- en aanmerkingen worden ingediend. De nieuwe Omgevingsvisie ligt ter inzage op alle gemeentehuizen. Ze zijn ook digitaal te raadplegen op de website omgevingsvisie.nl. Ook worden meerdere informatiebijeenkomsten gehouden. Die in Twente hebben plaats in Weerselo (25 oktober) en Markelo (26 oktober).