Nieuws Faillissement

Nederland telt meer startende bedrijven én meer faillissementen

Vorig jaar werd een recordaantal bedrijven opgericht, maar tegelijkertijd nam ook het aantal faillissementen toe. Dat blijkt uit cijfers van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. We zetten de feiten en cijfers op een rij.

Redactie / Bureau Mirck 5 februari 2020

Bedrijven startups faillissement graydon

Bekend beeld: een leegstaand winkelpand in Zeist. Foto: ANP

In 2019 werden 271.000 bedrijven opgericht, bijna 6 procent meer dan een jaar eerder. Daar stond tegenover dat het aantal faillissementen toenam met 4 procent. Dat wijst volgens de onderzoekers op een uitdagender ondernemersklimaat. ,,Desondanks ligt het aantal faillissementen nog steeds op een laag niveau", nuanceert een woordvoerder. ,,Bovendien is het aantal starters voor het derde jaar op rij gestegen, wat laat zien dat ondernemers ook nog steeds voldoende kansen zien om zaken te doen"

''Het aantal starters is voor het derde jaar op rij gestegen, wat laat zien dat ondernemers ook nog steeds voldoende kansen zien om zaken te doen''

Graydon

Er werden duidelijk meer bedrijven opgericht dan er verdwenen. Per saldo nam het aantal bedrijven met ongeveer 144.000 toe. Dat waren met name bedrijven in de zakelijke dienstverlening, bouw en groot- en detailhandel. Die stijging was niet zo hoog als in 2018, toen er nog niet zoveel bedrijven failliet gingen.

Grootste dalers en stijgers

De grootste netto-groei was in 2019 te zien bij de zakelijke dienstverlening, bouwnijverheid en de groot- en detailhandel. Deze drie sectoren zijn goed voor bijna de helft (45,1 procent) van de totale nettogroei. Opvallend is de groei van de groot- en detailhandel. Die sector is gegroeid met 17.052 bedrijven, een stijging van maar liefst 76,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. De water- en afvalverwerking (-32,1 procent), de energiebedrijven (-17,5 procent) en de (semi-)overheid (-16,7 procent) zijn sectoren met de grootste daling in netto-groei.

Toename starters

De toename van de netto-groei van de groot- en detailhandel is voornamelijk te verklaren door de grote stijging van het aantal starters. In 2019 zijn er 35.761 bedrijven gestart, 26,8 procent meer dan een jaar eerder. De grootste toename van het aantal starters ziet men echter terug bij de winning van delfstoffen (+43,0 procent). Ook de (semi-)overheid heeft er relatief veel starters bij gekregen (+30,3 procent). De meeste starters in absolute aantallen bevinden zich in de zakelijke dienstverlening (51.491) en financiële instellingen (27.597).

''Ook het aantal faillissementen is in alle provincies toegenomen, met uitzondering van Overijssel, Utrecht en Noord-Holland''

Graydon

Welke provincies staan aan top?

Op regionaal niveau is in elke provincie een toename te zien van het aantal starters. De grootste toename noteert Graydon voor Flevoland (+9,1 procent) en Overijssel (8,6 procent). In absolute aantallen zijn de meeste starters begonnen in Zuid-Holland (+63.393), Noord-Holland (+61.195) en Noord-Brabant (+35.690).

Ook het aantal faillissementen is in alle provincies toegenomen, met uitzondering van Overijssel (-7 procent), Utrecht (-2,2 procent) en Noord-Holland (-1,9 procent). Friesland is de provincie waar het aantal faillissementen het meest is toegenomen (+24,7 procent).