Nieuws Faillissement

Wet Homologatie Onderhands Akkoord is er: betere uitgangspositie kleine schuldeisers

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord, oftewel de WHOA, is unaniem aangenomen in de Tweede Kamer. Deze wijziging in het faillissementsrecht maak het mogelijk dat kleine mkb-schuldeisers in een betere uitgangspositie komen als een bedrijf moet reorganiseren om een faillissement te voorkomen. ONL voor Ondernemers is opgetogen met de wet.

Van onze redactie 26 mei 2020

Whoa wet onl betalen schuld

Foto: Unsplash

,,Het is een uitstekend wetsvoorstel'', zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL voor Ondernemers. ,,Maar het nadeel was dat kleine mkb-schuldeisers bij zo’n reorganisatie in het verleden meestal aan het kortste eind trokken. Terwijl grote schuldeisers, zoals banken, positiever uit de situatie kwamen. Ook in het nieuwe wetsvoorstel was de positie van het mkb eerst niet sterk genoeg verdedigd. Gelukkig heeft de Kamer, mede op aandringen van ondernemersorganisatie ONL, adequaat gereageerd en actie ondernomen.''

''Er is nu meer oog voor de positie van kleine mkb-schuldeisers en dat is juist in de huidige crisis broodnodig''

Hans Biesheuvel, voorzitter ONL voor Ondernemers

Positie kleine mkb-schuldeisers steviger

Er zijn toevoegingen gedaan aan de wet op initiatief van Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU). Deze amendementen, mede ondertekend door de PvdA en de SP, zorgen ervoor dat de positie van kleine mkb-schuldeisers steviger is beschermd bij een herstructurering. Belangrijk is dat één amendement toeziet op een minimumpercentage dat kleine mkb-schuldeisers te allen tijde terugkrijgen van hun vordering. Zonder deze minimumbescherming was het mogelijk dat kleine ondernemers buitenspel gezet konden worden.

Lees ook: Hans Biesheuvel (ONL): 'Parlement moet nu pal achter mkb-ondernemers staan'

ONL is blij met de toevoegingen. Biesheuvel: ,,De democratische behandeling van deze wet heeft gezorgd voor een sterk verbeterde positie van het mkb. Eens te meer toont de Tweede Kamer aan met haar kritische bijdrage wetgeving ten positieve te beïnvloeden. De WHOA zorgt in deze vorm voor een gelijker speelveld. Er is nu meer oog voor de positie van kleine mkb-schuldeisers en dat is juist in de huidige crisis broodnodig.''

Lees ook: Deurwaarders roepen op: bel zo snel mogelijk bij coronaschulden

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.