Nieuws Financiën

Financiële strop dreigt voor MKB’ers

Ondernemers lopen een groot risico op het betalen van 8 procent belastingrente op de aanslag voor de vennootschapsbelasting. Wanneer achteraf blijkt dat de winst te laag is ingeschat, wordt de rente bij het opleggen van de definitieve aanslag direct ingevorderd. Dit stelt advies- en accountantsorganisatie Accon avm.

De Ondernemer 15 december 2016

Geldterugvorderenbelastingdienst1065

Voorkomen

De hoge belastingrente wordt berekend over de periode 1 juli tot en met datum van de definitieve aanslag over het betreffende voorafgaande boekjaar. Door nog dit jaar een voorlopige aanslag aan te vragen gebaseerd op een juist ingeschatte belastbare winst, kunnen ondernemers deze belastingrente voorkomen.

René Nijsten, directeur belastingadvies bij Accon avm legt in een persbericht uit: ‘De hoge belastingrente dwingt MKB’ers om eerder belasting te gaan betalen dan strikt noodzakelijk. Dit lijkt een truc van de overheid om snel geld te incasseren voor de staatskas over de rug van de ondernemer. De enige manier om er zeker van te zijn niet verrast te worden met een hoge belastingrente, is om nog dit jaar een goed ingeschatte voorlopige aanslag op te vragen én te betalen. Daarmee wordt de belastingplichtige als het ware gedwongen de betaling van vennootschapsbelasting naar voren te halen.’