Nieuws Financiën

Geld nog niet gevonden

RENÉ CAZANDER 21 januari 2016

Geldpapierbiljetten1065

Het lukt Utrecht maar niet om geld te vinden om in de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) drie verdiepte kruisingen aan te leggen. Pogingen om via diverse fondsen geld binnen te halen, zijn gestrand. Toch blijft de stad hoop houden. Dat meldt het AD donderdag.

De NRU is de weg langs de wijk Overvecht tussen de A27 en de Zuilense Ring, de verbinding tussen de A27 en A2. Het verkeer staat hier vrijwel dagelijks vast, omdat alle drie de kruisingen voorzien zijn van verkeerslichten. Deze zouden niet meer nodig zijn als de weg wordt aangepakt.

Het geld dat de stad in kas heeft (180 miljoen euro) is slechts genoeg om de weg aan te pakken en één verkeersplein aan het zicht te onttrekken. Welke van de drie (Henri Dunant-, Gandhi- of Robert Kochplein) dat wordt, is nog onduidelijk. Daarover moet de gemeenteraad dit jaar een besluit nemen.

VolwaardigDe vernieuwde NRU moet uiterlijk 2022 een volwaardig onderdeel van de Ring Utrecht zijn. Om deze planning te halen, moet eind dit jaar duidelijk zijn of het extra geld er komt.

De nieuwe weg blijft 2x2 stroken. Bij twee van de drie verkeerspleinen die eventueel niet verdiept worden aangelegd, kan het verkeer via fly-overs rijden. Die zijn een stuk goedkoper dan tunnels.

Om de NRU op te waarderen, moet de Moldaudreef worden afgekoppeld. Dit heeft echter gevolgen voor het verkeer in met name Overvecht-Zuid. De afkoppeling ligt gevoelig bij de bewoners. Met name bij hen die na de afsluiting van de Moldaudreef in de toekomst moeten omrijden om de wijk uit te kunnen.

Of en wanneer deze ontsluitingsweg van Overvecht op de NRU wordt afgesloten, is niet bekend. Daarover wordt in het tweede kwartaal van dit jaar meer duidelijkheid verwacht, aldus de gemeente. Bij het lopende onderzoek wordt ook meegenomen wat de afsluiting van de Moldaudreef op de NRU gaat kosten.

Wijkraad OvervechtDe wijkraad Overvecht blijft hopen dat alle drie de kruisingen de grond ingaan. ,,Voor het geluid of de uitstoot maakt dat niet uit. Het gaat echt vooral om het zicht,'' reageert wijkraadvoorzitter Jasper Fastl.

Hij denkt dat het de gemeente uiteindelijk niet gaat lukken de rest van het benodigde geld (60 miljoen) binnen te halen. "Je weet dat het lastig is.''

Fastl denkt dat er wellicht geld te verdienen is door alle drie de kruisingen verdiept aan te leggen en de tunnels door te trekken, zodat de NRU bijna overkluisd wordt. Dan kunnen de extra miljoenen worden terugverdiend, door op of langs de weg huizen te bouwen.