Nieuws Financiën

Gemeente Schouwen-Duiveland helpt mosselvissers bij een goede schaderegeling

De gemeente Schouwen-Duiveland trekt zij aan zij op met mosselvissers voor een goede schaderegeling bij de zandsuppletie van de Roggenplaat volgend jaar.

MARCEL MODDE 22 juli 2016

Mossels zand suppletie stock

Mosselvissers in de Oosterschelde mogen niet de dupe worden van de zandophoging van de Roggenplaat. De mosselbedrijven moeten een reële mogelijkheid hebben eventuele schade aan hun percelen te verhalen, vinden burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.

De Producentenorganisatie Nederlandse Mosselcultuur uit in een brief aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) haar zorgen over een vlotte schade-afwikkeling. De grootste angst zit bij de vissers in het 'onweerlegbaar bewijs' dat ze moeten leveren, dat een lagere opbrengst van de percelen het gevolg is van het aangebrachte zand op de plaat.

Schade

De gemeente Schouwen-Duiveland deelt die scepsis en dringt op haar beurt bij de minister aan op een soepele opstelling. "De oorzaak van de schade aantoonbaar bewijzen wordt lastig, wanneer je weet dat de mosselvangst van zoveel factoren afhankelijk is", zegt gemeentelijk beleidsambtenaar Peter van Sante in een toelichting op de adhesiebetuiging. "Bewijs maar eens wáár de schade precies door is ontstaan: door de suppletie en niet bijvoorbeeld door een storm."

Onweerlegbaar

Het stempel 'onweerlegbaar' er afhalen, schept al wat meer ruimte, veronderstelt Van Sante. "Daar moet serieus naar gekeken worden, vinden wij. Stel dat onder vergelijkbare omstandigheden op de Oosterschelde die ene visser minder opbrengst heeft van zijn perceel dan zijn collega's, en er verder ook niets bijzonders is gebeurd, dan is er dus iets anders aan de hand."

Oostelijk en zuidelijk van de Roggenplaat liggen de beste mosselpercelen van de Oosterschelde. Het economisch belang is dus aanzienlijk, verklaart Van Sante de gemeentelijke bemoeienis. De zandsuppletie staat voor volgend jaar op het programma. Wordt niets gedaan, dan blijft er snel weinig meer van de plaat over en verliezen vogels en zeehonden hun foerageer- en rustgebied. Voor het project wordt ruim 12 miljoen euro uitgetrokken.