Nieuws Financiën

'Goede mensen goud waard'

Wens bij afscheid voorzitter van ZorgSaam Twenterand: naamsbekendheid moet nog veel beter.

Tom van den Berg | Foto: Toma Tudor 1 maart 2016

732445

Twee fusies bracht Bert Dorresteijn de afgelopen zes jaar totstand binnen het Twenterandse welzijnswerk. De stichting ZorgSaam Twenterand, ontstaan na de tweede fusie, kan het voortaan prima zonder zijn inbreng. "Nu kan ik eens echt aan de slag met de restauratie van mijn eerste auto", lacht Dorresteijn. "Die auto kocht ik destijds met deels geleend geld. Mijn ouders waren daar toen niet blij mee. Maar weet je dat ik zelfs in die wagen ben getrouwd..."

Geen subsidieVroomshoper Dorresteijn, 72 jaar inmiddels, heeft in zijn hoofd nog geen afscheid genomen van de stichting. Hij vertelt vol passie over plannen voor de stichting die wat hem betreft in Twenterand nog veel te onbekend is. En hij wil een misvatting rechtzetten. "Wanneer het in de gemeenteraad gaat over ZorgSaam Twenterand, dan wordt steeds over subsidieverstrekking gesproken", begint hij.

"Klinkklare nonsens. We krijgen als ZorgSaam géén subsidie. Geen stuiver! Wij worden gewoon voor onze werkzaamheden betaald. De gemeente Twenterand is opdrachtgever. Wij voeren werk uit en de rekening wordt door de gemeente betaald. En als ze willen korten, geef dan aan waarop. Op een begroting van één miljoen, gaat 7 tot 7,5 ton naar personeelskosten. Minder geld, betekent minder werkzaamheden. Ontslagen zijn dan niet uitgesloten."

FusieOud-wethouder Auke Koops van 't Jagt schoof Dorresteijn ooit als 'mediator' naar voren om een fusie tussen de twee organisaties vorm te geven tot de stichting Welzijn Ouderen. "Dat lukte, zonder dat ik ooit met beide besturen tegelijk om tafel heb gezeten", herinnert Dorresteijn zich. "Wel heb ik een bestuur samengesteld met mensen uit alle kernen van de gemeente. Ja, dat wordt nog altijd als belangrijk ervaren. Dat er iemand in het bestuur zit die het belang van die ene kern behartigt. Er kwamen dus mensen in uit Vriezenveen, Vroomshoop, Den Ham en ook Daarle en Daarlerveen, waar Welzijn Ouderen ook actief was. Mensen met specifieke kwaliteiten. En met een directeur (Renny van Faassen), waarmee zij ruggespraak hielden. Dan is het mooi hoor om voorzitter te zijn, haha... Als je maar goede mensen om je heen hebt..."

OverlapDe taken van Welzijn Ouderen en die van de Stichting Welzijn Twenterand begonnen elkaar meer en meer te overlappen. "Waarna we in gesprek zijn geraakt", zegt Dorresteijn. "Zonder druk vanuit de gemeente trouwens. De gemeente werd wel ingeseind over de plannen, maar daar werd neutraal op gereageerd. Al zullen ze vast hebben gehoopt dat de fusie door zou gaan. Het scheelt immers in de kosten, onder meer heb je nu nog maar één keer accoutantskosten."

NaamsbekendheidWel vindt Dorresteijn dat de stichting haar naamsbekendheid moet vergroten. Hij stelt voor dat ZorgSaam Twenterand één of twee keer per jaar een glossy gaat uitbrengen om mensen te wijzen op alle activiteiten die worden uitgevoerd: "Inclusief alle mogelijkheden op sociaal gebied. Ik constateer namelijk dat ZorgSaam nog onvoldoende bekend is. Jammer, want we kunnen een bijdrage leveren aan het omlaag brengen van de zorgkosten, bijvoorbeeld met onze activiteiten voor jongeren...."