Nieuws Financiën

Golddiggers zijn niet welkom

Kay Scholten | 22 januari 2016

Golddiggersverkoopwoningen1065

Gemeente Bronckhorst wil leegstaande panden een nieuwe toekomst geven. Maar 'golddiggers' zijn niet welkom.

Het is een trend die zo'n vijf jaar geleden is ingezet in Bronckhorst. De burger is aan zet, de gemeente faciliteert. Zwembaden en sportverenigingen zijn zo in handen gekomen van burgers.

Mede door de krimp sloten kleine scholen de deuren. Daarvoor in de plaats kwam onder andere het integraal kindcentrum in Steenderen, terwijl met de Sccsschl 3.0 een nieuwe fusieschool startte in Wolfersveen. Bronckhorst hoopt zo toekomstbestendig te zijn, maar al deze veranderingen brengen ook lege plekken en panden met zich mee. Achter de schermen zijn burgemeester en wethouders continu bezig om hier invulling voor te vinden. Veel panden gaan voor een spotprijs weg.

"Er is nog leegstand, maar we moeten misschien wel blij zijn zoals het nu gaat", zegt Arno Spekschoor, wethouder van de gemeente Bronckhorst. "Toen veel panden leeg kwamen te staan, reageerden mensen op dezelfde manier als bij het begin van de krimp: eerst ontkent men het, dan is er de acceptatie en vervolgens komt het verwerkingsproces."

OmslagSpekschoor noemt als voorbeeld de samenlevingen in Baak en Olburgen, waar de basisscholen verdwenen. "De school was dé plek waar mensen altijd samenkwamen. Toen dat ineens wegviel, vergde dat een omslag van de mensen. Daar hadden ze tijd voor nodig."

Uiteindelijk zijn er tal van ideeën gekomen voor de lege panden in de gemeente. Daaronder zaten ook commerciële initiatieven, maar in tegenstelling tot burgers dienen ondernemers wél de marktprijs te betalen voor een pand. Spekschoor: "Er was een golddigger die wilde meedingen naar de voormalige Halle-Nijmanschool. Ik snap dat ondernemers een boterham moeten verdienen, maar we verkopen een pand niet voor een appel en een ei. De gemeenteraad heeft in het verleden een aantal randvoorwaarden meegegeven: dergelijke gebouwen mogen niet omgeturnd worden tot woning en initiatiefnemers mogen niet concurrerend zijn. Als het gebouw zijn maatschappelijke functie behoudt, zijn we bereid de prijs te verlagen."

Zo werd de voormalige school in Varssel voor een symbolisch bedrag van 1 euro overgedragen aan een stichting. Sindsdien gaat het pand door het leven als buurthuis. In Halle-Heide gaat met de voormalige school hetzelfde gebeuren.

Symbolisch bedrag"Ik denk dat we nog wel vaker gebouwen voor een symbolisch bedrag gaan overdragen", zegt Jan Ditzel, beleidsmedewerker wonen en werken bij de gemeente. "Wel hanteren we altijd de voorwaarde dat als het mis mocht gaan met de exploitatie, de gemeente een eerste recht van koop heeft."

Spekschoor: "Niet in ieder pand is direct interesse, maar we kiezen er bewust voor om niet meteen een makelaar in te schakelen. Dat was misschien wel de makkelijkste weg geweest."

Het oude gemeentehuis van Hengelo is inmiddels wel in de markt is gezet. Spekschoor: "We zijn in een vergevorderd stadium met een lokale ondernemer."

Bronckhorst heeft ook leegstaande panden die niet van de gemeente zijn. "In principe ligt het probleem bij de eigenaren van deze panden", zegt Ditzel. "Maar mochten er ineens vier of vijf winkels naast elkaar leeg komen te staan, dan is dat ook een zorg van de gemeente."

Juist omdat Bronckhorst inzet op verdere concentratie van detailhandel in de dorpscentra. "In sommige kernen is de situatie nog steeds zorgwekkend", meent Spekschoor. "Gelukkig nemen ondernemers zelf initiatief door bijvoorbeeld etalages in te richten. Dan blijft het aanzien goed."