Nieuws Financiën

Hoge omzet ondanks personeelstekort in technische sector

Ruim de helft van de bedrijven in de technische sector zag in het afgelopen jaar de omzet stijgen. Dat blijkt uit de ROVC TechBarometer, een jaarlijks onderzoek naar de stand van zaken in de technische sector.

Vincent Krijtenburg | Foto: ANP/Jeroen Jumelet 8 maart 2017

ANP 27892925

53 procent van de 1164 respondenten uit de technische branche zagen de omzet stijgen. Bij 29 procent bleef de omzet stabiel. 11 procent zag een omzetdaling. Meer dan de helft van de respondenten verwacht ook in 2017 een omzetgroei.

Tekort

Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog altijd een groot tekort is aan technisch personeel. Het merendeel verwacht dat dit tekort de komende vijf jaar blijft bestaan. De gevolgen van het personeelstekort zijn stress op de werkvloer, lagere werkkwaliteit, en een stagnerende groei van de organisatie. Een ander direct gevolg van het kwantitatieve en kwalitatieve tekort is een stijging van de lonen voor technici. De voornaamste redenen van het tekort zijn volgens de onderzoekers:

  • Moeizame aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven
  • Vergrijzing
  • Slecht imago van de sector

Verkiezingen

Volgens John Huizing, directeur van ROVC, moeten technische bedrijven zelf de handschoen oppakken. Huizing: “Helaas werd recent bekend dat de geldkraan voor de Techniekpact vanuit het kabinet een heel stuk wordt dichtgedraaid. Bovendien staan de verkiezingen voor de deur en is het dus maar de vraag welk beleid het nieuwe kabinet gaat voeren. Daarom is mijn advies voor de sector: wacht niet af, maar neem het heft in eigen handen.”

Lees ook: Maarten Steinbuch: innovation is key

Internet

Imagoverbetering staat hoog op de agenda van de technische opleider. “Techniek wordt nog steeds gezien als werk waar je vieze handen van krijgt, terwijl het overgrote deel van de techneuten vooral met computers en machines werkt”, zegt Roel Greutink, manager business development bij ROVC. “In 2017 zien we dat steeds meer productiebedrijven behoefte hebben aan technici die zowel de geavanceerde machines kunnen bedienen, het proces kunnen bewaken als storingen kunnen oplossen. Hiermee wordt voortgeborduurd op het afgelopen jaar, dat in het teken stond van de allround inzetbaarheid van technici”, aldus Greutink.

Opleiding

Van de 1164 personen die mee deden aan het onderzoek is ongeveer tien procent directeur. Daarnaast deden onder meer ook Engineers, productiemedewerkers, hr-managers en projectleiders mee aan het onderzoek. Zij beantwoordden online zij tal van vragen op het gebied van omzet, ontwikkeling, arbeidsmarkt, HR-beleid en opleiding.

Met de verkiezingen voor de deur is het maar de vraag welk beleid het nieuwe kabinet gaat voeren

John Huizing, directeur van ROVC