Nieuws Financiën

Hoop voor economisch herstel Maas en Waal

West Maas en Waal is optimistisch over het herstel van de economie, meldt De Gelderlander. Maar het gaat echter wel langzaam.

Bert Luijpen 25 april 2016

Herstel Economie

De gemeente West Maas en Waal denkt de dip in de economie achter zich gelaten te hebben en op weg te zijn naar herstel. Dat blijkt uit de economische nota 2016-2019, die ook terugblikt op de afgelopen jaren. Daarin staat dat het dieptepunt wat betreft economische activiteit in 2014 lag. Sindsdien is de weg omhoog weer gevonden. Dat gaat overigens wel stapje voor stapje.

Tachtig nieuwe bedrijvenHet aantal bedrijven is van 2014 tot 2015 met tachtig gegroeid naar 1.890. Maar omdat er in die tijd ook bedrijven stopten, waar vaak meer mensen in dienst waren, zijn er netto niet meer dan tien banen in de gemeente bij gekomen. Het aantal werklozen nam met het dubbele af: van 195 naar 175.

Kleine getallen, maar de gemeente put er hoop uit voor verder herstel.

Land- en tuinbouwDe gemeente heeft een lange traditie in de land- en tuinbouw. Daarnaast is een grote groep ondernemers actief in midden en kleinbedrijf in de sectoren bouw, ambachten en detailhandel.

Ook ziet ze, vanwege de landelijk centrale ligging en de nabijheid van diverse grote transportassen (de snelwegen A15, A2 en A50, de Betuweroute en de rivieren de Waal en de Maas), kansen op het gebied van logistiek. Kansen die, meent West Maas en Waal, worden vergroot door deelname aan de Logistieke Hotspot Rivierenland en de Gelderse Corridor.

Bovendien is er in de gemeente relatief veel werkgelegenheid in de vrijetijdssector, vanwege recreatie (de Gouden Ham, de Tuinen van Appeltern).

'Rode loper uitrollen'Het college wil, zo blijkt uit de meerjarenprognose, 'de rode loper uitrollen' voor ondernemers, om hen te verleiden te gaan of te blijven investeren in West Maas en Waal.

Op bedrijventerrein de Veesteeg, op de grens van Boven- en Beneden-Leeuwen, is vorig jaar nog in twee kavels vierduizend vierkante meter industrieterrein verkocht, maar op de bedrijventerreinen in Maasbommel en Dreumel, helemaal niks. Desondanks gaat de gemeente door met het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen: Veesteeg-West en de Krozenbogerd (waar wonen en werken gekoppeld worden), allebei in Leeuwen.

DetailhandelWat betreft de detailhandel ziet de gemeente in vergelijking met andere plaatsen weinig leegstand. Maar de leegstand die er is, met name in Beneden-Leeuwen, is wel structureel.

Het gaat daarbij om panden in particuliere handen: de gemeente speelt er slechts zijdelings een rol in.

Behalve met de gemeenten in de regio Rivierenland, wordt samen met Wijchen en Druten gepoogd op het gebied van toerisme het Land van Maas en Waal op de kaart te zetten.