Nieuws Financiën

In de schulden voor redding Delta

Frank Balkenende (PZC) 4 februari 2016

Delta energie Zeeland 1065

Om te redden wat er van energiebedrijf Delta te redden valt, moeten de aandeelhouders zich in de schulden steken, zo meldt PZC. Provinciale Staten beslissen morgen of ze borg willen staan voor een lening van 200 miljoen euro. De hand op de knip houden is eigenlijk geen optie. Dan gaan er nog meer geld en Zeeuwse banen verloren.

Lees ook: Hoger loon baas Delta valt fout

Dat tekent het dilemma waarvoor grootaandeelhouder provincie (50 procent belang in Delta) en de gemeenten als kleine aandeelhouders staan. Delta is in zijn huidige vorm niet meer levensvatbaar. Dankzij de combinatie van energieproductie- en handel, een netwerkbedrijf, multimedia en een belang in waterbedrijf Evides als in het verleden ook afvalverwijdering, kon een kleine speler als Delta lange tijd overleven.

WONEr zijn twee oorzaken voor de ontmanteling van Delta. Het energiebedrijf moet voor 1 juli 2017 zijn netwerkbedrijf hebben afgesplitst van zijn commerciële energietak. Delta heeft zich tot in de Eerste Kamer verzet tegen de Wet Onhankelijk Netbeheer (WON). Een gevecht dat in de Senaat een succesje opleverde, want die verwierp de Elektriciteits- en Gastwet uit onvrede over de splitsing van de energiebedrijven Delta en Eneco.

Delta won zo een slag, maar verliest de oorlog, want de WON, de zogenoemde splitsingkracht uit 2006, blijft gewoon van kracht. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat die ook handhaven. Delta's concurrenten Nuon en Essent hijgen waakhond ACM al in de nek. Beide hebben zelfs geprotesteerd tegen het besluit van de ACM om Delta meer tijd voor de splitsing te geven.

ElektriciteitsprijsDe tweede boosdoener is de lage elektriciteitsprijs. Door de import van groene stroom uit buurlanden is er overproductie. Conventionele energiecentrales draaien daardoor verlies. Zelfs de kerncentrale in Borssele, ooit de geldkraan van Delta, is geen melkkoe meer. De gasgestookte Sloecentrale draait op een laag pitje omdat Noord-Amerika zijn steenkool in Europa dumpt.

Zo is de energietak afgegleden van 100 miljoen euro winst voor de crisis in 2008 tot dik 75 miljoen euro verlies. Het financieel plan Delta voor 2016 spreekt boekdelen: de omzet daalt met 300 miljoen euro. De verwachte winst is miniem: 1,5 miljoen euro. En dividend voor de aandeelhouders zit er niet meer in.

FusieZelfs als splitsing was verijdeld, gelooft geen aandeelhouder nog dat Delta in zijn huidige vorm kan overleven. Daarom hebben de aandeelhouders al eerder een fusie met Eneco onderzocht. Die ketste af op de kerncentrale, die niet in het groene portfolio van Eneco past.

Delta valt dus volgend jaar uiteen. Als losse onderdelen gaat het om Enduris (zelfstandig netwerkbedrijf na splitsing), Delta energielevering en retail (multimedia), Delta energieproductie (gas, biomassa) en EPZ (kerncentrale, beetje wind). Delta bezit verder de helft van de aandelen van waterbedrijf Evides. De meeste onderdelen zijn gezond en lopen na verzelfstandiging niet meer het risico dat ze moeten bijspringen om het energieproductiebedrijf overeind te houden. Het probleem zit in de verliesgevende energieproductietak en EPZ, de exploitant van de kerncentrale. EPZ kan niet zonder de ruggesteun van de Delta-holding. De provincie verwacht dat minister Kamp (EZ) aan een oplossing voor de kerncentrale meewerkt. Als die in 2034 moet worden ontmanteld, moet er minstens een half miljard euro in de sloopspaarpot zitten. De aandeelhouders kunnen twee wegen inslaan: Delta verkopen of onderdelen herfinancieren. Dat betekent dat je een verliesgevende tak als het energieproductiebedrijf voldoende kapitaal meegeeft om het enkele jaren uit te zingen. Zo koop je tijd, want wellicht trekt de energiemarkt weer een keer aan. De wet verbiedt trouwens dat je een tak van een bedrijf bewust laat afsterven, want dan zitten schuldeisers met de gebakken peren.

HerfinancieringDe aandeelhouders-commissie van Delta geeft de voorkeur aan herfinanciering. In die commissie zitten vertegenwoordigers van de provincie en drie gemeenten. Ook Gedeputeerde Staten zijn voor herfinanciering. Verkoop van gezonde onderdelen zoals multimedia brengt te weinig geld in het laatje om zwakke onderdelen overlevingsgeld mee te geven. Ook bestaat de vrees dat er dan honderden banen uit Zeeland verdwijnen.

Herfinanciering is mogelijkdoor leningen te nemen op gezonde onderdelen zoals retail en waterbedrijf Evides. Het is een pijnlijke maatregel. Het vereist dat de aandeelhouders straks voor 200 miljoen euro borg staan. Tegelijkertijd zullen hun aandelen minder waard worden. Maar alles beter dan een faillissement, blijkt uit het Statenvoorstel.

Provinciale Staten beslissen morgen of ze borg willen staan voor een lening van 200 miljoen euro.