Nieuws Financiën

Is ministerssalaris genoeg voor Delta?

Moeten we toestaan dat directeuren van bedrijven met publieke aandeelhouders - zoals Delta en Zeeland Seaports - meer verdienen dan de Balkenendenorm? Aan die regelmatig terugkerende discussie hoopt de provincie dit voorjaar een eind te maken, bericht PZC zaterdag.

Ernst Jan Rozendaal 7 maart 2016

Zeelanseeports

In het provinciehuis wordt namelijk gewerkt aan een nota Verbonden partijen. Daarin komen afspraken te staan hoe de provincie moet omgaan met organisaties waarin ze deelneemt. Dat kunnen bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden zijn met gemeenten en waterschap, maar ook bedrijven waarvan de provincie aandeelhouder is.

In de nota moet ook (opnieuw) iets worden afgesproken over het beloningsbeleid. Het uitgangspunt is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT). Die bepaalt dat mensen in de publieke sector niet meer mogen verdienen dan een minister (179.000 euro). De WNT is niet verplicht voor private ondernemingen zoals Delta of Zeeland Seaports, maar de aandeelhouders kunnen die norm wel van toepassing verklaren.

InformatiebijeenkomstGisteren hield het dagelijks provinciebestuur in de Abdij in Middelburg een informatiebijeenkomst voor Statenleden over de conceptnota Verbonden partijen. Een pikant moment, want uitgerekend de afgelopen tijd is er veel te doen over het loon van de topmensen bij energiebedrijf Delta en havenbedrijf Zeeland Seaports (ZSP), bedrijven waarvan de provincie grootaandeelhouder is. Het salaris van algemeen directeur Arnoud Kamerbeek van Delta is vorig jaar opgetrokken naar 520.000 euro, dat van interim-directeur Jan Lagasse bedraagt meer dan 2 ton en zou per 1 mei, als hij een vaste aanstelling krijgt, verhoogd worden tot ruim 220.000 euro.

Als de provincie de WNT-norm van toepassing zou verklaren voor álle deelnemingen, bestaat het risico dat voor bedrijven als Delta en ZSP geen voldoende gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden gevonden. Dus was de vraag gisteren: maximaal een ministersalaris, 'nee tenzij' of 'ja mits'?

D66-Statenlid Ton Veraart vroeg zich af hoeveel commotie er zou ontstaan over het salaris van de Deltadirecteur als het energiebedrijf jaren geleden door de publieke aandeelhouders zou zijn verkocht. "Het bedrijf is boven ons hoofd gegroeid. Nu heeft Delta zijn Zeeuwse aandeelhouders nodig om overeind te blijven, dus moeten ze op zoek naar bestuurders die dat snappen en dat heeft ook gevolgen voor hun beloning."

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat voorspelde dat er geen generieke WNT-norm komt, maar hij is wel blij dat er nu een kans is nieuwe richtlijnen af te spreken.