Nieuws Financiën

Jonge vrouw verdient meer dan mannelijke leeftijdsgenoot

Het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen neemt af. Jonge vrouwen verdienen inmiddels meer dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Totdat ze moeder worden, schrijft het AD.

Annemieke van Dongen 24 november 2016

Jonge vrouw loon

Vrouwen lijken bezig aan een inhaalslag als het om salaris gaat, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tot hun 30ste verdienen vrouwen in het bedrijfsleven meer dan mannen van dezelfde leeftijd. Bij de overheid is dat zelfs het geval tot 36 jaar.

Hoger opgeleidDat verschil komt doordat jonge vrouwen gemiddeld hoger opgeleid zijn en eerder gaan werken. ,,Ze halen sneller hun diploma en doen tijdens hun studie vaker relevante werkervaring op'', zegt sociologe Babette Pouwels, die onderzoek doet naar de loonkloof tussen de seksen. ,,Qua ervaring zijn vrouwen aan het begin van hun carrière dus in het voordeel.''

Rond hun 30ste, de leeftijd dat er kinderen komen, komt daar verandering in. ,,Jonge moeders gaan vaker parttime werken dan jonge vaders'', verklaart hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Parttime werken zorgt voor een loonkloof, omdat fulltimers sneller promotie maken.

DiscriminatieDat is echter niet het hele verhaal. Vrouwen die evenveel uren maken en hetzelfde werk doen, krijgen nog altijd minder loon dan mannen. Dat verschil is sinds 2008 wel iets kleiner geworden, maar gecorrigeerd voor factoren zoals deeltijdwerk, opleiding, functieniveau en ervaring verdienen vrouwen in het bedrijfsleven nog altijd 7 procent minder dan mannen. Bij de overheid gaat het volgens het CBS om 5 procent.

Worden vrouwen op de arbeidsmarkt gediscrimineerd? Of leggen ze zelf de lat lager zodra ze moeder worden en werken ze minder hard dan hun mannelijke collega's? Dat laatste suggereert de Queen Mary Universiteit in Londen, die onderzoek deed naar de prestaties van mannelijke en vrouwelijke advocaten. Die zijn heel nauwkeurig te meten: advocaten factureren hun uren immers aan klanten. Wat blijkt: mannen schrijven 10 procent meer uren en halen bovendien ruim twee keer zoveel omzet via nieuwe klanten binnen. Vooral jonge moeders presteren minder. Hun ambitie om de top te bereiken neemt daarbij ook af.

PrioriteitenJonge moeders stellen blijkbaar andere prioriteiten, maar hoe komt dat? Anno 2016 is nog steeds sprake van een 'heel taaie rolverdeling', stelt vrouwennetwerk WOMEN Inc. ,,Vrouwen nemen twee keer zoveel zorgtaken op zich dan mannen. De verdeling van zorg en werk tussen mannen en vrouwen staat al 15 jaar stil'', zegt woordvoerster Anneloes Leijssen.

Dat is volgens haar niet alleen de verantwoordelijkheid van stellen. ,,Dat vaders bij de geboorte maar twee dagen verlof krijgen van de overheid, geeft het signaal af dat moeders degenen zijn die horen te zorgen. Jonge vaders ontmoeten vaker weerstand als ze minder willen gaan werken. Het is ook aan werkgevers om verlofregelingen onder de aandacht te brengen en de zorg- en werkverdeling van werknemers - moeders én vaders - tijdens functioneringsgesprekken te bespreken.''