Nieuws Financiën

'Groeiende tweedeling arbeidsmarkt moet aangepakt'

Het kabinet moet meer doen om de groeiende tweedeling op de arbeidsmarkt aan te pakken. "Er worden wel stappen gezet, maar er moet echt meer gebeuren", zegt FNV-vicevoorzitten Gijs van Dijk in een reactie op de miljoenennota. "Wat we nodig hebben, zijn oplossingen om Nederland weer goed en eerlijk te laten werken. Zo wil de FNV samen met kabinet en werkgevers werken aan een generatiepact."

De Ondernemer 21 september 2016

Koffertje

De FNV heeft berekend dat er 8000 banen voor jongeren kunnen ontstaan als het generatiepact wordt ingevoerd, waarbij werk tussen de generaties eerlijk wordt verdeeld en waardoor ouderen gezond hun pensioen halen door minder te werken. "Dat kost de overheid 24 miljoen. Dat is trouwens ongeveer net zo veel als de belastingsubsidie die Starbucks heeft gekregen", aldus Van Dijk.

De FNV vindt verder dat het kabinet de wetten WAS, DBA en WWZ de tijd moet geven om te werken. De overheid moet helpen voorkomen dat werknemers en zelfstandigen uit alle delen van Europa tegen elkaar worden uitgespeeld en daarnaast hebben zelfstandigen recht op eerlijke tarieven. De FNV is tegen de zogenaamde ‘tegenprestatie’; steeds meer mensen werken nu zonder loon.

Duurzamer

Het is belangrijk dat onze economie duurzamer wordt, vindt de FNV. Ook moet de sluiting van de kolencentrales op een duurzame manier gebeuren en zou er een fonds moeten komen voor mensen die hun baan kwijtraken. Daarnaast vindt de FNV dat dit kabinet zich moet uitspreken tegen internationale handelsverdragen die ten koste zullen gaan van de beloning en bescherming van werkenden.

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vindt dat het nú tijd is om te investeren. Niet investeren als de tijd erom vraagt, leidt volgens hem tot stagnatie. "In die situatie dreigt Nederland te belanden als we niet oppassen. Want reken maar even mee. Bij ongewijzigd beleid dalen de groeibevorderende uitgaven van de overheid als percentage van het BBP van 19,5 procent naar 18 procent. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld minder geld voor wegen en onze digitale infrastructuur. Ook is er minder geld voor de energietransitie en onze wetenschappers. Volgend jaar al dreigen de uitgaven aan innovatie met bijna een half miljard terug te lopen op de Rijksbegroting."

Verstandige investeringen

"Dat is allemaal al erg genoeg", gaat De Boer verder. "Maar het wordt nog erger als je bedenkt dat we in een land leven met een spaaroverschot en een bestedingstekort. Een overheid die daar nog een schepje bovenop gooit, is niet verstandig bezig. Alleen maar vertrouwen op de Europese Centrale Bank die maand in maand uit geld in de economie blijft pompen, is evenmin een goed idee. We moeten het niet hebben van het blazen van nieuwe zeepbellen in de economie, maar van gerichte en verstandige investeringen die écht zorgen voor nieuwe banen. En laten we niet vergeten dat bijvoorbeeld de transitie naar duurzame energie, noodzakelijk om de klimaatverandering binnen aanvaardbare grenzen te houden, vele miljarden zal vergen."

De uitgebreide reactie van VNO-NCW op de Miljoenennota lees je hier.

Gerelateerde artikelenDe Ondernemer organiseert Webinar over PrinsjesdagSchaduwbegroting 2017 voor ondernemend NederlandWat gaat Prinsjesdag ons brengen?Septemberkriebels