Nieuws Financiën

Ziekteverzuim duurder dan verwacht

Werkgevers liggen niet wakker van ziekteverzuim, ze zijn zich niet bewust van de grote financiële impact op het bedrijf. 71% schat de verzuimkosten te laag in, dat blijkt uit onderzoek van Baken Adviesgroep in opdracht van Delta Lloyd.

De Ondernemer 22 april 2016

Ziekteverzuim 2

Schatten werkgevers de kosten op €143, - per dag, in werkelijkheid kost een zieke werknemer gemiddeld €230,- per dag. Toch ligt gemiddeld slechts 3% van de werkgevers hier wakker van. Opvallend genoeg maken de kleinere bedrijven zich het minste zorgen, terwijl ziekteverzuim juist bij bedrijven met minder dan 10 werknemers grote impact kan hebben op de bedrijfscontinuïteit. Bedrijven met meer dan 100 werknemers maken zich het meestzorgen, een aanzienlijk deel (18%) ligt er zelfs wakker van.

Regie op ziekteverzuim“Voor werkgevers heeft langdurig ziekteverzuim vaak een grote financiële impact, maar we begrijpen ook dat werkgevers hier niet dagelijks mee bezig zijn. Met dit onderzoek willen we werkgevers inzicht geven in ziekteverzuim en hen bewust maken dat zij zelf de regie kunnen nemen in hun verzuimbeleid", zegt Gerard van Rooijen, directeur Inkomen & Verzuim Delta Lloyd. "Natuurlijk kun je met een ziekteverzuimverzekering de belangrijkste financiële risico’s afdekken, maar het is nog beter om ziekteverzuim te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld door vroegtijdig signalen van verzuim te herkennen en in geval van verzuim een casemanager aan te stellen die het re-integratietraject zo goed mogelijk begeleidt. “

Indirecte verzuimkostenWerkgevers zijn wettelijk verplicht om minimaal 70% van het loon gedurende 104 weken door te betalen. Volgens berekeningen van TNO kost het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer gemiddeld €230,- per dag. Maar werkgevers krijgen ook te maken met indirecte kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker. Worden deze kosten wel meegenomen, dan kunnen de ziekteverzuimkosten verder oplopen naar ruim € 400,- per dag.