Nieuws Financiën

Limburg wil 3 miljoen subsidiegeld terug van Imtech

Imtech ontving al 3 van de 7,5 miljoen euro subsidiegeld die was begroot voor de ontwikkeling van Duurzame Energiecentrale Limburg (DECL) schrijft 1Limburg.

Van onze redactie 11 maart 2016

Geldbriefenvelop1065

De provincie Limburg overweegt om de oud-bestuurders van Imtech aansprakelijk te stellen voor de schadepost van 3 miljoen euro. Door het failliesement is het geld nu verdwenen.

In Venlo en Maastricht ontwikkelde Imtech plannen voor de bouw van duurzame energiecentrales. Een centrale met een combinatie van energieopwekking via zon, wind en biomassa.De curator van Imtech heeft laten weten dat er een streep kan door de plannen voor DECL. Wel zijn er biedingen gedaan op onderdelen van het energieplan van Imtech, waardoor er eventueel andere marktpartijen zijn die verder willen gaan met de plannen rond de energiecentrale.

Het resterende beloofde subsidiegeld van 4,5 miljoen aan Imtech kan niet worden gebruikt door de andere marktpartijen, laat de provincie weten. De al verstrekte 3 miljoen wordt teruggevorderd.

Gedeputeerde Daan Prevoo laat nu juridisch onderzoeken of het mogelijk is de bestuurders van Imtech aansprakelijk te stellen voor het verlies. De provincie behoort niet tot de belangrijkste schuldeisers.