Nieuws Financiën

Loonstrookje ziet er zonnig uit

Laurens Kok 7 januari 2016

Loonstrookjesalariswerk1065

Zowat iedereen die werkt, houdt deze maand meer over dan in december. Ambtenaren en bouwvakkers zitten goed.

Uit berekeningen van loonstrookjesverwerker ADP blijkt dat het kabinet woord houdt: het salaris van januari laat voor de meeste mensen een flinke plus zien.

Alleen voor mensen die maandelijks rond de 4.500 euro bruto verdienen, valt de stijging van het nettoloon wat tegen. Deze laatste groep, die anderhalf keer modaal verdient, profiteert nauwelijks van de belastingmaatregelen die het kabinet heeft genomen. Het 42 procenttarief daalt weliswaar naar 40,4 procent, maar daar staat tegenover dat zij een lagere algemene heffingskorting krijgen. Onder aan de streep resteert voor hen een mager plusje van 6 euro per maand.

Ter vergelijking: minimumloners (1.525 euro bruto) gaan er maandelijks 76 euro op vooruit, Jan Modaal (2.816 euro) krijgt er 69 euro bij. "De mensen die het geld het hardst nodig hebben zitten goed", zegt ADP-directeur Martijn Brand.

Ook de hogere inkomens, vanaf twee keer modaal (5.633 euro), zien hun nettosalaris met 52 euro stijgen. Zij profiteren vooral van de verlenging van de vierde belastingschijf, waardoor zij over een kleiner deel van hun loon het toptarief van 52 procent moeten betalen. Daar staat overigens wel een lagere hypotheekrenteaftrek tegenover. De maximale aftrek voor de rijkste huiseigenaren daalt dit jaar naar 50,5 procent.

Al met al mogen vooral ambtenaren hun handen dichtknijpen, stelt ADP. Zij profiteren niet alleen van de belastingmaatregelen, maar ook van dalende pensioenpremies, doordat het aanvullend partnerpensioen voor overheidsdienaren is afgeschaft. Daardoor stijgt het nettosalaris van minimumloners met 82 euro, dat van modaalverdieners met 93 euro.

Ook bouwvakkers mogen het zonnig inzien. Degenen die tussen de 1.500 en 2.500 euro bruto per maand verdienen, profiteren flink van een hogere arbeidskorting. Per vier weken scheelt dat 65 tot 86 euro. Werknemers in de metaal, zorg en transport vangen maandelijks ongeveer 70 euro meer, tenzij zij twee keer modaal verdienen; dan gaat het om twee tot drie tientjes.

Bij de onderhandelingen over het Belastingplan, dat steun kreeg van VVD, PvdA, CDA en D66, haakten ChristenUnie en SGP af. Zij meenden dat het kabinet te weinig deed voor kostwinnergezinnen. De rekenvoorbeelden van ADP laten inderdaad een groot contrast zien. Een gezin met twee kinderen waarvan de ouders elk 2.500 euro verdienen, gaat er per jaar ruim 2.500 euro op vooruit. Een gezin waarbij slechts één ouder werkt en per saldo hetzelfde inkomen toucheert, levert krap 500 euro in. "Je zou dat stimuleringsbeleid voor tweeverdieners kunnen noemen", stelt Brand.