Nieuws Financiën

Münster nieuwe aandeelhouder van afvalverwerkingsbedrijf Twence

De Duitse stad Münster wordt voor in elk geval een jaar aandeelhouder van afvalverwerker Twence, wanneer de gemeenteraad van de Duitse stad daar mee instemt.

Leo van Raaij | Foto: Mark Mensink 11 januari 2017

Twence mark mensink

Zoals eerder gemeld laat Münster met ingang van 1 januari dit jaar haar restafval van de 300.000 inwoners door Twence verwerken. De Duitse stad wil meer grip op haar eigen afvalstoffenbeleid door medezeggenschap in het beleid van Twence en door invloed te krijgen op de tarieven. Het verzoek om aandeelhouderschap is 8 december al gehonoreerd door de andere aandeelhouders van Twence.De gemeenteraad van Münster moet er nog een klap op geven. Momenteel zijn alleen de Twentse gemeenten, de gemeente Berkelland en het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen aandeelhouder van Twence.

Verkoop

De toetreding van Münster komt op een opvallend moment. Komend voorjaar nemen de Twentse gemeenten een besluit over de aandeelhoudersstrategie, waaronder een eventuele verkoop van hun aandelen in Twence. Een werkgroep is daarvoor bezig de maatschappelijke en bedrijfseconomische waarde van het bedrijf te bepalen.Ook wordt in kaart gebracht wat gemeenten vinden van een rol als aandeelhouder bij Twence en of het, vanuit de duurzaamheidsdoelstellingen die gemeenten hebben, een toegevoegde waarde heeft om aandeelhouder te zijn.Een derde werkgroep gaat in de op de vraag wat een aandeelhouderschap van Münster voor het bedrijf betekent. Want het is voor het eerst dat het aantal aandeelhouders van Twence uitgebreid wordt. En dan ook nog met een Duitse gemeente.

Euregionaal

Maar Twence ziet hierin een kans op versterking van de Euregionale samenwerking, zo zegt directiesecretaris Paul Horsthuis. Bovendien is Twence op zoek naar nieuwe publieke aandeelhouders die zich willen verbinden aan de dienstverlening van Twence. En dat wil Münster. De stad krijgt de gelegenheid voor 20.000 euro 2 procent van de aandelen te kopen. Die bieden Münster de gelegenheid de algemene vergadering van aandeelhouders te bezoeken, maar geven beperkt zeggenschap.Afhankelijk van de uitkomst van de discussie over de toekomst van Twence kan Münster vanaf 1 januari 2018 normaal aandeelhouder worden. De toekomst van Twence wordt op 16 februari besproken in de 'Twenteraad', een bijeenkomst van alle Twentse raadsleden.Daarin wordt nog niets besloten.Voor 20 april nemen alle gemeenteraden apart een besluit over de toekomst van Twence, waaronder de eventuele verkoop van de aandelen van Twence, of een deel ervan. De finale besluitvorming is op 20 april, in de algemene vergadering van aandeelhouders.