Nieuws Financiën

Marktwerking in cultuur is mislukt

Culturele instellingen in Gelderland zijn er niet in geslaagd meer eigen inkomsten binnen te halen. Vorig jaar werd er juist minder geld verdiend met kaartverkoop en sponsoring. Daarmee is het beleid van de provincie Gelderland mislukt, schrijft De Stentor.

Rob Berends 3 maart 2016

Geldwinst1065

De provincie bezuinigde en prikkelde gezelschappen om meer de markt op te gaan. Daar zou meer geld te halen zijn. Dat bleek niet het geval, constateert de Rekenkamer Oost in een kritisch rapport. Hadden de 22 onderzochte instellingen in 2012 nog meer dan 30 miljoen euro aan eigen inkomsten, vorig jaar was dat gedaald tot onder de 20 miljoen. De culturele instellingen slaagden er wel in hun kosten naar beneden te brengen, met 16 miljoen euro. Gelderland gaf minder subsidies, het bedrag daalde van 54 miljoen naar 42 miljoen euro per jaar. Daarbij gaat het niet alleen om dans en toneel, maar ook om bibliotheken en restauratie van monumenten. De Gelderse conclusies zijn in lijn met landelijke rapporten. Ook die geven aan dat meer geld binnenhalen uit andere bronnen zeer lastig is tijdens een economische crisis.

De Rekenkamer maakt korte metten met de nieuwe werkwijze van de provincie. Zo werkte de provincie in de afgelopen jaren met tenders, een soort aanbestedingen. Die bleken in de praktijk zeer bureaucratisch.

Ook gaat het niet goed met een fonds met leningen voor culturele instellingen. Daarin zit 4 miljoen euro. Tot dusver heeft alleen het Akousticum in Ede een lening gekregen. Nadine Elfrink van participatiemaatschappij PPM Oost, die het cultuurfonds beheert, vindt het te vroeg om te zeggen dat het fonds is mislukt. " De cultuursector moet wennen aan dit instrument." Voor de provinciale verkiezingen van vorig jaar riepen de tien grootste culturele organisaties de provincie op een ander beleid te voeren. Volgens hen was er niet meer geld bij het bedrijfsleven te halen, en zou het duurder maken van kaartjes bezoekers mogelijk verjagen. Ze hopen dat een bezuiniging van 50 procent op hun subsidies volgend jaar teruggedraaid wordt.