Nieuws Financiën

Miljoenen om forenzen op de E-fiets te krijgen tussen Deventer en Apeldoorn

Op weg naar werk of huis moeten mensen vaker de fiets nemen. Een beter fietspad moet ze verleiden.

Van onze redactie 18 januari 2016

Fiets stockpixabay

Door de fietsverbinding tussen Deventer en Apeldoorn aantrekkelijker te maken, moet het mogelijk zijn dat per dag tenminste tweehonderd mensen de auto laten staan. Het is één van de doelstellingen van de gemeenten Deventer, Voorst en Apeldoorn bij de aanpak van de route, die via Twello loopt.

Uit onderzoek en tellingen blijkt dat het reëel is om meer mensen op de fiets te krijgen voor met name woon-werkverkeer, meldt projectleider Roland Hendriksen. ,,De bereidheid bij mensen is er. Zeker nu steeds meer mensen een E-bike hebben, waarmee je moeiteloos een kilometer of twintig per uur haalt.''

Fietsvriendelijker Om de route aantrekkelijker te maken investeert de Stedendriehoek miljoenen in verbeteringen. De grootste kostenpost is de aanleg van hellingbanen bij de N344, ter hoogte van het spoor. Fietsers tussen Deventer en Twello moeten nu om de provinciale weg op te komen vanaf het fietspad van de spoorbrug onhandig een trap op en af. Met de fiets aan de hand. ,,Met een zware E-bike is dat helemaal geen doen.''

Een ingreep volgt ook in Teuge, waar de rotonde ter hoogte van de Woudweg fietsvriendelijker wordt. Er komt een by-pass voor de fiets, zodat fietsers niet meer hinderlijk en onveilig pal langs autobedrijf/tankstation Haverkamp aan de Woudweg moeten.

Op termijn is het de bedoeling om over hele route fietspaden te verbeteren, wegdek aan te pakken en extra verlichting aan te brengen. Nu is daar geen geld voor.

Eerder al poging gedaan In 2010 is al eens poging ondernomen meer mensen op de fiets te krijgen. De infrastructuur is toen nauwelijks aangepakt.

Hendriksen: ,,Destijds is vooral ingezet op campagnes en acties om fietsen te stimuleren. Echte stappen maak je door dat te combineren met een betere infrastructuur. Fietsen moet vlot, veilig en comfortabel zijn. Als het werk in 2017 klaar is, zetten we in op gedragsverandering en communicatie. Hoe, dat werken we nog uit.''

Voor bedrijven is er een rol om werknemers op de fiets te krijgen.

Geen fietssnelweg. De bewegwijzering uit de periode 2010 leidt de fietser door Twello-dorp. ,,Daar komt de fietser relatief veel kruisingen tegen met oponthoud. We kiezen daarom nu voor het tracé hoofdzakelijk langs de provinciale weg: dat is sneller en veiliger.'' Het levert door Twello 2,5 minuut tijdwinst op. ,,De totale tijdwinst op het traject Deventer-Apeldoorn loopt afhankelijk van je snelheid en of je een E-bike hebt op tot tien minuten.'' De Stedendriehoek spreekt niet van een fietssnelweg, zoals je die al vindt tussen Arnhem en Nijmegen. Daar ligt een nieuwe strook asfalt, waar de fietser vrij baan heeft. Stap-voor-stap moet het in de regio Stedendriehoek ook die kant opgaan. Al bekeken is of een linea-recta fietsverbinding langs het spoor Apeldoorn-Deventer mogelijk is, onder meer via landgoed 't Hartelaar. Onhaalbaar, is de conclusie: geld voor grondaankoop en toestemming van eigenaren is nodig. Hendriksen: ,,Met de maatregelen die nu voorliggen zetten we relatief simpel al essentiële stappen.''

Doel is 7000 fietsers Voor de verbeteringen is 4,4 miljoen euro beschikbaar. Het leeuwendeel komt van het rijk (2 miljoen) en provincie Gelderland (1 miljoen). Provincie Overijssel legt waarschijnlijk 2,5 ton op tafel. Gemeenten Apeldoorn, Deventer en Voorst dragen een miljoen bij.

Voor de aanpassingen hoeft geen grond te worden gekocht van particulieren. Alles kan op openbaar terrein worden aangelegd.

Gemiddeld zijn er 36.000 verplaatsingen per dag tussen Deventer-Apeldoorn, waarvan er 6- tot 7000 per fiets kunnen, aldus Hendriksen. Het huidig aantal fietsers is ongeveer 4600. Gegevens komen onder meer uit onderzoek op basis van telefoniegegevens.

Door meer mensen op de fiets te krijgen moeten tussen Apeldoorn en Deventer tien procent minder files ontstaan, wat ook bijdraagt aan milieudoelstellingen.

De totale tijdwinst op het traject Deventer- Apeldoorn kan oplopen tot tien minuten

Inloopavond Dinsdag is er een informatieavond in het gemeentehuis in Twello (18-21 uur). Ideeën en suggesties neemt het projectteam mee in het definitieve ontwerp. De fietsroute moet eind 2017 klaar zijn.

Foto: Pixabay