Nieuws Financiën

Minder nieuwe WW-uitkeringen in Twente

In Twente kende UWV vorige maand minder nieuwe WW-uitkeringen toe.

Bert Hellegers 17 juni 2016

Geld stockpixabay

De afname doet zich voor in de meeste sectoren. Oorzaken van de daling zijn naast economisch herstel ook seizoensinvloeden. Zo is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de bouw, uitzendbedrijven en horeca beduidend lager dan in de wintermaanden. De ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening en detailhandel laten een tegengesteld beeld zien. In deze sectoren zijn er in mei meer nieuwe WW-uitkeringen toegekend dan in april.

Administratief effectEind mei telde Twente 18.144 WW-uitkeringen, omgerekend 5,6% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Twente daalde in mei met 3,6%. Dat is een afname van 672 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Twente 10,5% (1.722) meer WW-uitkeringen. Deze toename is voor een deel toe te schrijven aan de administratieve effecten van de Wet werk en zekerheid. Dit heeft een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen.