Nieuws Financiën

Mindermelkbonus helpt niet

Een bonus voor boeren die minder gaan melken haalt niets uit als de buurman tegelijkertijd méér gaat produceren. Melkveehouders met uitbreidingsplannen moeten daarom worden tegengehouden, schrijft het AD.

Annemieke van Dongen 26 juli 2016

Koe mest moeras verdrinken melk Gelderland

Dat stelt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Als gevolg van het melkoverschot en de lage melkprijs kan bijna 40 procent van de Nederlandse melkveehouders zijn rekeningen momenteel niet betalen. De Europese Commissie trok vorige week een half miljard euro extra steun uit voor veehouders. Boeren die hun melkproductie vrijwillig verminderen, krijgen daarvoor 10 tot 15 cent per liter die ze minder produceren.

Te weinig

Dat is te weinig om melkveehouders daadwerkelijk tot minderen te bewegen, verwacht de Rabobank. Uit het EU-steunpakket is 23 miljoen gereserveerd voor Nederland. Daarvan gaat een deel naar varkenshouders, die ook lijden onder lage prijzen. Voor elk van de 17.000 Nederlandse melkveehouders blijft dus nog geen 1.500 euro over, becijfert sectormanager Marijn Dekkers van de bank. ,,Een druppel op een gloeiende plaat. Een gemiddelde boer met 90 koeien krijgt nu maandelijks 10.000 euro minder binnen dan twee jaar geleden, toen de melkprijs 50 procent hoger lag.''

Afschaffing quotum

Voor de afschaffing van het Europese melkquotum, vorig jaar, hebben veel boeren juist in uitbreiding geïnvesteerd. Voor sommigen zijn die nieuwe stallen nu een blok aan het been. Een deel zal voorlopig leeg blijven, voorspelt Dekkers. Of misschien zelfs nooit gevuld worden met koeien. Volgend jaar moeten de melkveehouders namelijk ook nog eens fosfaatrechten gaan kopen voor extra koeien - waarschijnlijk duizenden euro's per dier. Voor boeren die te weinig grond hebben om de mest van hun dieren op kwijt te kunnen, komen er bovendien extra kosten bij. Met die maatregelen wil het kabinet de uitbreidingsambities van boeren temperen. Het fosfaat dat de uitdijende melkveestapel uitstoot, zorgt ervoor dat Nederland de Europese milieuregels overschrijdt.

Minder melk is uiteindelijk ook voor boeren zelf de redding, zegt Onno Boersma van GemZu, de organisatie van zuivelhandelaren. ,,Zuivel is een wereldwijde markt van vraag en aanbod. Het aanbod is toegenomen sinds het melkquotum is afgeschaft, de vraag door de Russische boycot gedaald. Boeren moeten door de zure appel heen.''