Nieuws Financiën

Mkb sneller betaald door grote bedrijven

Bedrijven die deelnemen aan Betaalme.nu hanteren een betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen voor een half miljard aan facturen van 80.000 leveranciers uit het mkb. Dat blijkt uit een rapportage van Betaalme.nu, het initiatief van grote bedrijven om facturen van mkb-leveranciers sneller te betalen.

Van onze redactie 12 december 2016

Betaalmenu

“Als onderneming van ondernemers weten wij hoe vervelend het is als facturen te laat worden betaald. Dit belemmert het investeringsbeleid en brengt in het ergste geval het voorbestaan van organisaties in gevaar”, zegt Dimitri Yocarini, CEO van Olympia Nederland. Uitzendbedrijf Olympia Nederland en vleesverwerker Vion hebben zich ook aangesloten, waarmee Betaalme.nu inmiddels 34 deelnemers heeft. “Daarom dragen wij graag ons steentje bij en ondersteunen wij van harte het initiatief Betaalme.nu door ons te committeren aan korte betaaltermijnen,” zegt Yocarini.

Betaaltermijn

“De betaaltermijnen die grote afnemers hanteren, hebben invloed op de financiële gezondheid van de gehele keten”, zegt Joost Sliepenbeek, CFO van Vion. “Vion focust zich sterk op ketensamenwerking, tijdig betalen is voor ons dus niet alleen een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook uit zakelijk oogpunt verstandig. Daarom betaalt Vion haar belangrijkste leveranciers – ondernemers in de agro- en landbouwsector – zeer ruim binnen 30 dagen.”

Openstaande facturen

Betaalme.nu is erop gericht om geld voor het mkbvrij te maken dat opgesloten zit in openstaande facturen. Grote bedrijven en organisaties die deelnemen, geven elk in een eigen manifest aan wat zij doen om dit doel te bereiken en beloven dat ze geregeld over de naleving daarvan rapporteren. “Zo kunnen we bijhouden in hoeverre het de deelnemende bedrijven lukt om hun toezeggingen na te komen”, zegt Joost van den Hondel, een van de initiatiefnemers van Betaalme.nu. “Dat geeft zicht op de concrete resultaten van Betaalme.nu, en het onderstreept dat bedrijven hun bijdrage serieus nemen en niet vrijblijvend deelnemen.”

80.000 mkb’ers

De eeste rapportage van Betaalme.nu sinds de start in november vorig jaar is nu binnen, gebaseerd op gegevens over de eerste helft van 2016, met 276 deelnemende bedrijven. De meeste Betaalme.nu-deelnemers hanteren een betaaltermijn van 30 dagen voor hun kleinste leveranciers, oftewel bedrijven waar ze jaarlijks voor hooguit € 50.000 inkopen. Daaruit blijkt dat voor bij elkaar een half miljard euro aan facturen op jaarbasis van circa 80.000 mkb'ers een betaaltermijn van uiterlijk dertig dagen geldt. Volgens de rapportage werd in die periode 79% daarvan daadwerkelijk binnen 30 dagen betaald.

Liquiditeit vrijmaken

“Dat percentage toont het nut van de rapportage”, legt Van den Hondel uit. “We willen dat percentage samen met de deelnemende bedrijven naar 100% brengen. Dat is een van de manieren waarop we liquiditeit voor het MKB vrijmaken”. De eerste rapportage vormt vooral een vertrekpunt voor Betaalme.nu. “Pas als we over meer periodes rapportages hebben, kunnen we ze vergelijken en zicht krijgen op de voortgang die we boeken.”

Economische groei

Minister Kamp van Economische Zaken roept andere grote bedrijven op om het goede voorbeeld te volgen: “Een tijdige betaling van opdrachtgever aan leverancier is essentieel. Vooral bij mkb-bedrijven zorgt een betalingsachterstand voor tegenvallers. Daarom zet de overheid zich in voor het bevorderen van kortere betaaltermijnen via Betaalme.nu. Het stimuleert de economische groei en de werkgelegenheid in ons land. Bovendien laten bedrijven zo zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Grootste bedrijven

Het doel van Betaalme.nu is om binnen vijf jaar met 500 van de grootste bedrijven in Nederland 2,5 miljard aan extra liquiditeit vrij te maken. De grote bedrijven die deelnemen stellen een manifest op waarin ze aangeven hoe ze de verwerking van facturen zodanig inrichten dat hun leveranciers uit het MKB sneller hun geld krijgen.

Gerelateerde artikelen:

Snellere betaling grote bedrijvenGoed nieuws voor mkb