Nieuws Financiën

Mogelijk nieuwe vaarweg richting Drachten

Het provinciebestuur start een onderzoek naar een verbeterde vaarweg richting Drachten. Er zijn vier opties voor een verbeterde vaarverbinding, bericht de Leeuwarder Courant.

Van onze redactie 25 februari 2016

Binnenvaartschip binnenvaart Drachten

Het onderzoek direct zich op een planstudie en een milieueffectonderzoek. Drie nieuwe routes tussen het Prinses Margrietkanaal en Drachten worden onderzocht. Daarnaast wordt er gekeken naar een opwaardering van het huidige tracé via Earnewâld en de Alde Feanen.

Die huidige vaarweg is niet geschikt voor moderne binnenvaartschepen van minimaal 110 meter lang en 11,40 meter breed. Inzet van kleinere schepen brengt extra kosten mee voor bedrijven.

De varianten vergen investeringen van bijna 24 miljoen euro tot krap 72 miljoen euro. Het onderzoek gaat zeker een jaar duren.