Nieuws Financiën

Nationaal Ondernemers Onderzoek 2016: volop groeikansen

Ondernemers zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Driekwart verwacht de komende vijf jaar te groeien. Minder dan een kwart (22 procent) verwacht gelijk te blijven en slechts 3 procent verwacht te krimpen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het Nationaal Ondernemers Onderzoek 2016 van Synpact, dat maandag wordt gepresenteerd.

De Ondernemer | Foto: Congres in Beeld 7 november 2016

Nationaal Ondernemers Onderzoek 2016 synpact de ondernemer groei

Synpact voert jaarlijks in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect het Nationaal Ondernemers Onderzoek uit met als doel van ondernemers te horen en te toetsen wat er speelt in de markt. Tijdens het veldwerk zijn 50.000 mkb'ers benaderd. In totaal hebben 831 ondernemers aan het onderzoek meegewerkt.

Groei

De meerderheid van de ondernemers (57 procent) heeft in de afgelopen vijf jaar groei voor elkaar gebokst. Een kwart is stabiel of gelijk gebleven. Ondernemers tot 40 jaar en ondernemers van grote organisaties zien de meeste kansen in de markt; meer ondernemers van 50 jaar en ouder verwachten te krimpen (9 procent) of te stabiliseren (32 procent) dan ondernemers die jonger zijn. 86 procent van de ondernemers achter grote organisaties verwachten te groeien tegen 72 procent van micro-organisaties en 74 procent van kleine organisaties.

Ondernemers van energie- en nutsbedrijven zijn het positiefst over groei via nieuwe markten en producten/diensten, respectievelijk 54 en 52 procent tegen 44 procent of minder uit andere branches. Ondernemers uit de handel (56 procent) zien vaker groei via de bestaande markt dan ondernemers uit andere branches (47 procent of minder).

(Tekst gaat verder onder de graphic)

Uitdagingen

De grootste uitdaging bij het verwezenlijken van groei-ambities voor ondernemers ligt in de uitvoering en de capaciteit (28 procent), de innovatie (20 procent) en het personeel (20 procent).

Mannelijke ondernemers (30 procent) zien de uitvoering en capaciteit vaker als grootste uitdaging dan hun vrouwelijke evenknieën (21 procent). Ondernemers tot 40 jaar (44 procent) zien op dit vlak vaker een obstakel dan hun oudere vakgenoten (30 procent of minder). En micro-organisaties (33 procent) zien met de uitvoerbaarheid vaker beren op de weg dan ondernemers van middelgrote- (22 procent) en grote (20 procent) organisaties.

(Tekst gaat verder onder de graphic)

Personeel

Het talent en de kwaliteit van de medewerkers zijn voor de helft van de ondernemers de grootste uitdaging wanneer het gaat om het personeel. De communicatie is voor bijna een kwart van de ondernemers (23 procent) de grootste uitdaging; ziekteverzuim is voor slechts 2 procent van de ondernemers de grootste uitdaging. Meer ondernemers die jonger dan 40 jaar zijn (39 procent) geven aan dat de communicatie de belangrijkste uitdaging is dan ondernemers die ouder zijn (23 procent of minder).

Medewerkers voelen zich volgens driekwart van de ondernemers serieus genomen in hun werk en medewerkers hebben volgens bijna driekwart van de ondernemers veel eigen verantwoordelijkheid.

(Tekst gaat verder onder de graphic)

Klanten

Ondernemers in ons land hebben vooral andere bedrijven als klant, in het B2B-kanaal dus. Dat geldt voor negen op de tien ondernemers. Indirecte klanten zijn zowel vaak bedrijven als consumenten. Ruim vier op de vijf ondernemers geven aan dat de producten en diensten van de organisatie waardevol en relevant voor hun klanten zijn. De producten en diensten zijn volgens één van de vijf ondernemers niet of beperkt innovatief en/of uniek.

Het verkoopproces verloopt bij zeven op de tien ondernemers via persoonlijke verkoop door accountmanagers. Bij een kwart van de ondernemers verloopt het verkoopproces via online verkoop. Eén op de vijf ondernemers verkoopt indirect via wederverkopers. De grootste uitdaging als het gaat om verkoop ligt op het vlak van klanttevredenheid en rendement. De forecast is bij het minst aantal ondernemers de grootste uitdaging.

Technologie

Twee op de vijf ondernemers vinden cloud computing belangrijk en zijn daar actief mee bezig. Een derde is actief bezig met internet of things (IOT). Nano-technologie is het minst belangrijk op het gebied van technologische ontwikkelingen. Drie op de vijf ondernemers geven aan dat dit niet belangrijk is voor de organisatie. Dit wordt gevolgd door 3D-printing en robotisering. Blockchain is een technologische ontwikkeling die bij ruim twee op de vijf ondernemers niet bekend is.

(Tekst gaat verder onder de graphic)

Strategisch beleid

Ondernemers zijn het meest tevreden over hun strategisch beleid (7,4) en personeelsbeleid (7,4). De helft van de ondernemers geeft het strategisch- en het personeelsbeleid van de eigen organisatie een negen of tien. Ondernemers zijn het minst tevreden met de marketing (6,7) van de organisatie. Twee op de vijf ondernemers geeft de marketing een 6 of lager.

Driekwart van de ondernemers heeft inzicht in hun financiële positie in vergelijking met de branche waarin zij actief zijn. De financiële positie van de eigen onderneming is bij de helft van de ondernemers zeer goed in vergelijking met de branche waar ze actief in zijn. Twee op de vijf ondernemers geven aan in de toekomst behoefte te hebben aan een externe financiering. Bijna een kwart van de ondernemer heeft behoefte aan bancaire financiering.

Gerelateerde artikelen:MKB-Nederland: andere behandeling voor kleine bedrijvenOmzetcijfers mkb sinds 2014 in de liftPersgroep bouwt aan compleetste platform voor ondernemersVernieuwen moet, maar hoe doe ik dat?