Nieuws Financiën

Nederlanders zijn schathemeltjerijk

Nederland bezit meer dan 3,7 biljoen euro, meldt het AD. Een duizelingwekkend bedrag met 11 nullen, ofwel 3.700.000.000.000 euro. Ondanks een paar mindere jaren groeide het nationale vermogen gewoon door, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Leo Roggeveen 25 februari 2016

Moneys

Volgens de rekenmeesters van het CBS bezat Nederland eind 2008 - zeg maar het begin van de financiële crisis - zo’n 3,4 biljoen euro. In de 6 ‘magere’ jaren die daar op volgden, kwamen er toch nog 292 miljard euro’s bij in de spreekwoordelijke nationale schatkist. Het feit dat we als land steeds rijker zijn geworden, moet vooral op het conto van de pensioenfondsen worden geschreven. Die hebben hun vermogen tegen de trend in zien toenemen. Bezaten de nationale pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in 2008 ‘nog maar’ een slordige 1,1 biljoen euro, in het derde kwartaal van 2015 was hun vermogen gegroeid tot 1,7 biljoen. Degenen die de conclusie trekken dat het dan wel snor zit met onze oudedagsvoorzieningen, worden door het CBS meteen ontnuchterd: de pensioenfondsen hebben het financieel helemaal niet makkelijker gekregen door de enorme financiële buffers. De extreem lage rente in de afgelopen jaren zou de fondsen en de verzekeraars namelijk dwingen om de extra miljarden ‘op te potten’, om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Nederlandse huishoudens hebben hun aanspraken op verzekeraars en pensioenfondsen óók sterk zien groeien, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind september vorig jaar bedroegen die aanspraken bijna 1,5 biljoen euro, tegen 858 miljard euro eind 2008. Het nationaal vermogen van Nederland is een optelsom van alle financiële bezittingen van alle huishoudens, bedrijven en de overheid samen, plus hun materiële bezittingen. Dat laatste betreft huizen, bedrijven, grond, wegen, bouwwerken en machines. De waarde van die materiële bezittingen is sinds 2008 wél afgenomen, vooral doordat vastgoed minder waard werd na het inzakken van de woningmarkt. De stijging van het totaal is dus volledig het gevolg van de toename van het financiële bezit, aldus het CBS.