Nieuws Financiën

Bedrijfsleven casht dankzij digitalisering

Met het toepassen van digitale tools en technologieën, kunnen Nederlandse bedrijven binnen twee jaar een omzetstijging van 23,5 miljard euro behalen. Dat blijkt uit onderzoek van Cognizent in samenwerking met Roubini Global Economics. Alle 800 bevraagde Europese bedrijven vangen samen 545 miljard euro aan extra omzet.

De Ondernemer 29 november 2016

Robot 1065

Leidinggevenden geven aan dat technologieën als Artificial Intelligence (AI), Big Data en blockchain een bron kunnen zijn voor nieuwe businessmodellen, inkomststromen, veranderende klantrelaties en lagere kosten. Sterker nog, de ondervraagden verwachten dat digitale technologieën een positief effect van 8,4 procent zullen hebben op de omzet tussen nu en 2018.

Kosten besparen

Digitalisering kan voor zowel kostenefficiëntie als omzetstijging zorgen. Door bijvoorbeeld intelligent process automation (IPA) toe te passen – waarbij software-robots routinetaken overnemen – kunnen bedrijven kosten besparen in de middle en backoffice. Uit de analyse blijkt dat de impact van digitale transformatie op omzet en kostenbesparing in de onderzochte Europese industrieën (retail, financiële diensten, verzekeringen, maakindustrie en life sciences) uitkomt op 876 miljoen euro in 2018.

Achterblijvers op digitaal gebied

Europese executives verwachten dat een digitale economie gestimuleerd zal worden door een combinatie van data, algoritmes, software-robots en connected devices. Gevraagd naar welke technologie de grootste invloed zal hebben op het werk in 2020, komt Big Data als winnaar naar voren. Maar liefst 99 procent van de respondenten noemt deze technologie. Opvallend is dat AI vlak daarna met 97 procent op een tweede plek eindigt; respondenten beschouwen AI als meer dan een hype. Sterker nog, de verwachting is dat AI een centrale plek zal innemen in het toekomstige werk in Europa.

Aan de andere kant kunnen late adopters een gezamenlijk verlies van 761 miljard euro verwachten in 2018, zo blijkt uit het onderzoek. De belangrijkste obstakels voor bedrijven om de overstap te maken naar digitaal zijn angst voor beveiligings-issues (24%), budgetbeperkingen (21%) en een gebrek aan talent (14%).

Het onderzoek

Het onderzoek The Work Ahead – Europe’s Digital Imperative maakt onderdeel uit van een wereldwijd onderzoek waarin het veranderende karakter van werk in het digitale tijdperk wordt onderzocht. De resultaten tonen aan dat organisaties die het meest proactief zijn in het dichter bij elkaar brengen van de fysieke en virtuele wereld, de grootste kans hebben om meer omzet te behalen.