Nieuws Financiën

Noordelijke industrie presteert beter

In de eerste IndustrieMonitor van Noordelijke ProductiviteitsAlliantie komt duidelijk naar voren dat de noordelijke industrie de economische achterstand ten opzichte van de rest van Nederland grotendeels heeft ingelopen. Echter moet de noordelijke industrie wel meer gaan innoveren, vooral op het technische vlak bericht GIC.

Van onze redactie 23 maart 2016

Overnametencateoplosseschroeven1065

De IndustrieMonitor is een verzameling van alle recente onderzoeken, rapporten en beleidsstukken en schetst de stand van zaken van de regionale economie en de noordelijke industrie.

InnovatieHet Noorden onderscheidt zich vooral op het gebied van sociale innovatie. Organisaties weten goed hoe ze hun organisatie moeten inrichten om arbeidsproductiviteit en werkplezier te stimuleren. Uit opleidingssniveau, investeringen in onderzoek en ontwikkelingen, en het aantal banen bij highttechbedrijven, valt te concluderen dat er op het technisch vlak nog verbetering mogelijk is.

Noordelijke ProductiviteitsAlliantieDe industriemonitor is bedoeld om bedrijven te informeren en inspireren. Daarnaast moeten de harder cijfers een stimulans zijn om tijdig te acteren op de ontwikkelingen in de markt. Bovendien wil de Noordelijke ProductiviteitsAlliantie zich sterk maken voor de industrie en de waarde voor de noordelijke regio beter zichtbaar te maken.