Nieuws Financiën

Ondernemen en AOV: 5 adviezen voor een socialere regeling

Hoogleraar sociaal verzekeringsrecht en sociale rechtshulp Mies Westerveld ziet een taak voor de overheid als het gaat om arbeidsongeschiktheid. “Kortdurend ziek zijn is prima particulier te regelen”, stelt zij. “Bij zzp’ers zit de pijn in langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat gaat de markt niet oplossen.”

Aurora Peters | Foto: Mies Westerveld 14 januari 2017

Artikel 3 AOV foto 1065

Twee jaar geleden blogde u : ‘Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid, is er een paarse oplossing denkbaar?’ Is een dergelijke oplossing mogelijk? “Nee, dat is inmiddels wel gebleken. Het is de PvdA en VVD niet gelukt, maar misschien kan het met een andere combinatie?”

Waarom komt de politiek er niet uit? “De politiek worstelt met arbeidsongeschiktheid en zzp’ers omdat politieke partijen vastzitten in dezelfde oude groef van modellen die al een keer geprobeerd zijn. De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) was gemodelleerd naar de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), maar we moeten niet te veel terugdenken. Er is geen goed format.” Wat dan wel? “We moeten from scratch beginnen: wat is precies het probleem? Om welke doelgroepen gaat het? Ik ben er wel voorstander van dat het van de overheid komt. Partijen die vinden dat er iets moet gebeuren, moeten gaan samenwerken om tot een suboptimale oplossing te komen. Een perfecte oplossing bestaat niet. Ik heb zelf ook geen blauwdruk hoe het precies moet, maar ben er wel uit dat een nieuwe regeling aan een aantal voorwaarden moet voldoen.”

Westerveld gelooft niet in een maximaal optimale regeling, maar denkt dat het in elk geval socialer kan. Vijf voorwaarden waar je volgens haar aan kunt denken bij een nieuwe AOV-regeling voor zzp’ers:

1. Mensen beneden een bepaalde inkomensgrens doen niet mee. “Een voorwaarde moet zijn dat het hoofdinkomen uit ondernemerschap komt. De regeling is voor hoofdondernemers en niet voor mensen die voor de kinderen zorgen en daarnaast een paar uur in de week kleding verkopen. Het idee is dat je in aanmerking komt zodra je jouw bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel.”

2. Bepaal welke groepen onder de regeling vallen.“Hierbij is het belangrijk dat het vooral niet te ingewikkeld wordt.”

3. Samen de rekening delen.“Ik zou willen dat de rekening niet alleen door zelfstandigen wordt betaald, maar ook door werkgevers. Dus een premie voor bedrijven die profijt hebben bij dit soort arbeid.”

4. We moeten toe naar risicosolidariteit.“We moeten af van dat je in de bouw werkt en daarom dus een hogere premie betaalt. Het gaat niet alleen om ondernemersrisico. Voor bepaalde groepen is de premie te hoog, terwijl dat vaak de beroepen zijn waarmee je het minste verdient. Daarbij geldt voor veel AOV’s een maximumleeftijd. Dat zijn marktimperfecties die alleen een publieke regeling kan wegnemen. Ook voor chronisch zieken moeten we toe naar risicosolidariteit. Binnen de werknemersverzekeringen hebben we een heel coulant systeem. Dat zou hier ook zo moeten zijn. Voorwaarde moet wel zijn dat je ondanks je ziekte al een aantal jaar aan het werk bent.”

5. Zzp’ers die het zelf willen regelen.“Ik kan me voorstellen dat er een soort opt-outsyteem komt. Als je kunt aantonen dat je een gelijkwaardige eigen verzekering hebt, hoef je er niet in of betaal je een geringe solidariteitsheffing voor de publieke verzekering.”

Gerelateerde artikelen:

Ondernemen en AOV: hoe zit het?

De politiek over de AOV

5 alternatieven voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De bedenkers van het broodfonds en CommonEasy over georganiseerde solidariteit