Nieuws Financiën

Ondernemen en AOV: 5 alternatieven

De inkomsten van je partner, voldoende eigen vermogen of een uitkering uit de WIA omdat je parttime in loondienst bent, kunnen redenen zijn om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Daarnaast zijn er nog een paar mogelijkheden voor zelfstandigen die geen verzekering willen of kunnen afsluiten.

Aurora Peters | Foto: ANP 14 januari 2017

Artikel 4 AOV foto 1065

UWV

Kom je niet in aanmerking voor een AOV? Dan is het mogelijk om via het UWV te kiezen voor een vrijwillige voortzetting van de werknemersverzekering. Een medische keuring is niet nodig. Voorwaarde is wel dat je je binnen 13 weken na het einde van de verplichte verzekering uit loondienst aanmeldt bij het UWV. Slechts 15.000 zelfstandigen in Nederland maken gebruik van deze optie.

Vangnetverzekering

De vangnetverzekering is bedoeld voor zelfstandigen bij wie de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afwezen. De wachttijd is één jaar en het verzekerde bedrag is maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvang je een deel van het bedrag. Daarnaast kijkt de verzekeraar eerst of je nog ander werkt kunt doen. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid wordt er uitgekeerd tot je 67e. Een belangrijke voorwaarde is dat de verzekering binnen 15 maanden na de start als zelfstandige moet worden aangevraagd.

Overige verzekeringen

Deze verzekeringen bieden geen alternatief bij langdurige arbeidsongeschiktheid, maar zijn wellicht wel de moeite waard om naar te kijken. Er bestaan verschillende soorten verzekeringen die een deel van het risico kunnen opvangen. Zo is er de ongevallenverzekering die uitkeert als je door een ongeval ziek of invalide wordt. Ook zijn er de woonlastenzekering en de maandlastenverzekering die de vaste lasten voor een bepaalde periode kunnen opvangen. Overigens wordt net als bij de AOV, niet alles gedekt. Bepaalde fysieke klachten zoals rugklachten of psychologische klachten kunnen worden uitgesloten.

Broodfonds

Samen met andere ondernemers kun je zorgen voor een inkomen uit schenking. Zo is er sinds 2006 het broodfonds. Elk broodfonds bestaat uit minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die elke maand geld storten op een eigen broodfondsrekening, geld dat van het lid zelf blijft. Als iemand uit de groep langdurig ziek wordt, krijgt hij of zij elke maand schenkingen van de andere leden van het broodfonds. Er zijn een aantal voorwaarden. Zo moet je langer dan een jaar werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer en moet de gemiddelde maandelijkse netto winst minimaal 750 euro zijn. Ook moet je bij toetreding arbeidsgeschikt zijn. Begin 2017 telde Nederland 231 broodfondsen met meer dan 10.000 deelnemers. De maandelijkse contributie is 10 euro per deelnemer. Daarnaast zijn er eenmalige opstartkosten.

CommonEasy

Een nieuw initiatief is CommonEasy uit Utrecht waarmee je samen met andere ondernemers uit je netwerk voor een vangnet zorgt. Elke maand betaal je vaste abonnementskosten. De maandelijkse bijdrage blijft van de ondernemer zelf. Er zijn een aantal verschillen tussen het broodfonds en CommonEasy. Zo heb je bij het broodfonds 20 mensen nodig om te kunnen beginnen en is het maximum 50 leden. Bij CommonEasy kun je je aansluiten als je 1 connectie hebt. CommonEasy werkt met de verbinding van sociale netwerken die samen drie cirkels vormen. Jouw directe connecties vormen de eerste cirkel. Vervolgens wordt er een tweede cirkel gevormd door de connecties van jouw connecties. De connecties van deze tweedegraads connecties vormen de derde cirkel. Zo wordt er sneller een groot netwerk gevormd.

Zowel het broodfonds als CommonEasy kennen een maximale looptijd van twee jaar. Dit zijn dus geen opties voor langdurige arbeidsongeschiktheid.

Gerelateerde artikelen:

Ondernemen en AOV: hoe zit het?

De politiek over de AOV

Professor sociaal verzekeringsrecht Mies Westerveld over een socialere regeling

De bedenkers van het broodfonds en CommonEasy over georganiseerde solidariteit