Nieuws Financiën

Onderzoek naar falend XL Park Almelo

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzoekt hoe de organisatie en de aantrekkingskracht van het XL Businesspark Twente bij Almelo kan worden verbeterd. Dat gebeurt in opdracht van de provincie Overijssel.

Van onze redactie 6 december 2016

XL Businesspark Nieuw bord Lars Smook

De tekorten van het XL Park lopen al jaren op doordat de uitgifte van bedrijfsgrond ver achter blijft bij de planning. Bij het onderzoek maakt de Rekenkamer Oost-Nederland ook een vergelijking met de situatie van zes andere, grootschalige bedrijventerreinen, die wél succesvol zijn.

Regionaal

Behalve de provincie Overijssel nemen Almelo, Borne, Enschede en Hengelo sinds 2005 deel in de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente. Sindsdien houdt het tot XL Park omgedoopte bedrijventerrein tussen Almelo en Bornerbroek de gemoederen bezig. Om tot een efficiëntere organisatie te komen, wilden Gedeputeerde Staten van Overijssel de belangen van de gemeenten overnemen, maar daarvoor bleek in Provinciale Staten onvoldoende draagvlak.

De onafhankelijke rekenkamer onderzoekt nu wat er tot dusver is misgegaan en hoe de besluitvorming en aquisitie kunnen worden verbeterd. De verwachting is dat de conclusies in februari of maart gepresenteerd kunnen worden.

Foto: Lars Smook