Nieuws Financiën

Overijssel neemt belang in kansrijke bedrijven

Omdat banken nog steeds niet scheutig zijn met leningen aan nieuwe bedrijven, springt de provincie in dit gat.

Henry van der Wal 28 april 2016

Geld Biljetten Stock

Er komt per direct nog eens 19,5 miljoen euro aan publiek geld beschikbaar voor hulp aan veelbelovende, vernieuwende bedrijven in Overijssel.

Het geld is door het provinciebestuur in een participatiefonds gestort, van waaruit het kan worden gebruikt om aandelen te kopen in jonge bedrijven met ambitieuze groeiplannen.

StartenBijna drie jaar geleden stelde de provincie ook al het Innovatiefonds Overijssel in. Vanuit dit fonds worden leningen verstrekt aan startende bedrijven, die daarvoor vanwege de risico's niet terecht kunnen bij de banken. Het nieuwe participatiefonds wordt hier aan toegevoegd. Er zit bij elkaar 41,5 miljoen euro in.

Actieve rolVolgens Gedeputeerde Eddy van Hijum van Economie is een actieve rol van de overheid nog steeds nodig. "Het blijft voor de ondernemingen lastig om financieringen los te krijgen. Banken, maar ook durfkapitalisten, zijn nog vaak terughoudend. Dat staat verdere groei in de weg. Als provincie nemen wij het voortouw door wél te investeren in een fase waarin de risico's wat groter zijn", aldus Van Hijum.

WerkgelegenheidDaarbij gaat het volgens hem niet alleen om bevorderen van werkgelegenheid, maar ook om vooruitgang. "Overijssel moet geen openluchtmuseum worden waarin bedrijven worden weggespeeld door concurrenten uit andere werelddelen." Voor een beroep op het participatiefonds worden dezelfde normen gehanteerd als bij aanvragen voor lening vanuit het innovatiefonds.

Rendement"We wegen de risico's van de investering af tegen het financieel en maatschappelijk rendement", zegt directeur Marius Prins van Participatiemaatschappij Oost Nederland, dat het fonds beheert. PPM Oost is een durfinvesteerder en soms gaat het dus ook wel eens mis. Sinds de oprichting van het Innoveringsfonds zijn 17 kansrijke bedrijven ondersteund. Daarvan zijn er vier failliet gegaan.

Bedrijven die wel renderen betalen hun lening met een forse rente terug, zodat het geld weer kan worden ingezet voor nieuwe aanvragen. "Omdat niet alles terug komt zal op de lange termijn het fonds een keer op nul eindigen", aldus Prins.

TerugbetalenHet eerste bedrijf dat zijn lening heeft terugbetaald is Dovideq Medical in Deventer. Dat kreeg in 2013 een kwart miljoen euro om de ScopeControl te kunnen ontwikkelen, een meetinstrument dat medische endoscopen controleert. Het bedrijf is inmiddels zo succesvol dat Rabobank Salland en enkele andere investeerders er nu alsnog geld in hebben gestoken.