Nieuws Financiën

Overijssel waarschuwt gemeente Almelo voor het financieel steunen van bedrijfsleven

De provincie Overijssel betwijfelt ten zeerste of het verstandig is dat de gemeente Almelo met geleend geld het plaatselijk bedrijfsleven steunt. Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten, meldt De Twentsche Courant Tubantia.

Henk Bouwhuis | Foto: Lenneke Lingmont 6 juni 2016

Gemeentehuis almelo lenneke lingmont

Almelo zit diep in de rode cijfers en staat onder preventief toezicht van de provincie. 'In die context is de vraag legitiem of het verstandig is dat een gemeente in die positie bewust extra risico's op zich neemt', schrijven GS aan het gemeentebestuur.

Plaatselijk bedrijfslevenAanleiding voor de brief is de financiële steun van Almelo, via dochteronderneming Industrie Gebouwen Maatschappij (IGM), aan het plaatselijk bedrijfsleven. Daarvoor leende Almelo 3 miljoen euro van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), waarna het met een hogere rente werd doorgesluisd naar IGM.

Deze investeringsmaatschappij verstrekte vervolgens een lening van 1,5 miljoen euro aan machinefabriek Boessenkool, voor de bouw van een nieuwe hal. Ook is voor ruim 1,5 miljoen het bedrijfspand aan de Einsteinstraat 6 gekocht waar voorheen kussenproducent Madison zat. Madison zit nu op XL Businesspark.

ToezichthouderAls toezichthouder heeft de provincie de geldlening met doorverstrekking aan IGM getoetst, waarbij in ogenschouw is genomen of de transacties ten koste gaan van het vastgestelde herstelplan voor Almelo. Dat is in directe zin niet het geval, oordeelt het provinciebestuur. Daarbij wordt aangevoerd dat lasten van de geldlening worden gedekt door rente en aflossing door IGM. 'In die zin wordt het herstelplan geen geweld aangedaan en de financiële positie van uw gemeente niet direct geraakt', aldus GS.

RisicoToch zijn de geldleningen niet zonder risico, stelt de provincie. 'De gemeente is zelf verantwoordelijk voor haar financiële positie. Het verstrekken van geldleningen aan private bedrijven raakt deze financiële positie wel indirect, doordat een zeker risico wordt gelopen als deze geldlening niet wordt (kan worden) terugbetaald', waarschuwen GS.

EvaluatieAlmelo heeft bij de provincie aangegeven haar rol als opdrachtgever en aandeelhouder van IGM zo spoedig mogelijk te willen evalueren. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van de gemeente Almelo als enige financier van IGM in relatie tot de financiële risico's. Het provinciebestuur is nieuwsgierig, blijkt uit de brief. 'De uitkomsten van deze evaluatie zien wij met meer dan gemiddelde belangstelling tegemoet.'