Nieuws Financiën

Pleiten voor hongerloon

Advocaten komen in opstand tegen nieuwe regels van minister Van der Steur. Voor het bijstaan van verdachten, minstens 3 dagen werk, krijgen ze nog maar 150 euro. Een groot deel van de 2000 strafpleiters dreigt het werk neer te leggen, bericht het AD.

Paolo Laconi 18 februari 2016

Advocaatpleitenhongerloon

De vergoeding die strafrechtadvocaten per 1 maart krijgen voor het bijstaan van verdachten in politieverhoren is zo laag, dat de beroepsvereniging een kort geding aanspant tegen de Nederlandse staat. Als justitieminister Van der Steur niet met meer geld over de brug komt, dreigen advocaten zelfs massaal te stoppen met het bijstaan van verdachten in de piketfase.

,,Het plan van de minister is onrechtmatig, daarom spannen we het kort geding aan,'' zegt Geertjan van Oosten van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA). ,,We worden gedwongen voor een fooi te werken, bedrijfseconomisch onverantwoord."

Ook vreest de NVSA voor de beperkte rol van advocaten tijdens politieverhoren. Advocaten zouden slechts voor of na het verhoor iets mogen zeggen, in tegenspraak met Europese regelgeving.

RechtsbijstandPer 1 maart krijgen verdachten het recht op bijstand van een advocaat tijdens politieverhoren. Tenzij een verdachte daar expliciet van afziet, moet er altijd een advocaat aanwezig zijn. De vergoeding die de pleiters daarvoor krijgen bedraagt circa 150 euro voor lichte zaken en 300 euro voor zware misdrijven, waar minimaal 12 jaar gevangenisstraf voor staat.

,,De inverzekeringstelling van verdachten duurt minimaal 3 dagen,'' zegt de Zwolse advocaat Maurits Jansma. ,,Daar krijgen we in de meeste gevallen nog maar 150 euro voor. Voor dat geld komt ook een schilder niet opdraven."

Onacceptabel, vindt ook de Nederlandse Orde van Advocaten, die stelt dat veel strafrechtadvocaten overwegen te stoppen met piketdiensten. ,,Die geluiden horen wij zeer breed en ze baren ons grote zorgen,'' zegt waarnemend deken Bert Fibbe van de advocatenorde.

Minister Van der Steur stelt via een woordvoerder dat de duur van politieverhoren nog onderzocht zal worden.