Nieuws Financiën

Prinsjesdag met Zeeuwse blik

In de prinsjesdagstukken zit geen enkele concrete belofte aan Zeeland. Toch biedt het kabinet de provincie wel perspectief, schrijft PZC.

Ernst Jan Rozendaal | Foto: ANP 21 september 2016

Glazen Koets voor prinsjesdag 2016 ANP

Wie in de Miljoennota turft naar Zeeuwse trefwoorden, komt niet ver. Ook in de begrotingen van de diverse ministeries staan geen concrete maatregelen voor Zeeland. Geen verhoging van de bijdrage uit het Provinciefonds, geen garantstelling voor de kerncentrale, geen Zeelandfonds, geen verbreding van de N59, geen spoorlijn tussen Axel en Zelzate.

Meerjarenprogramma

Toch biedt het kabinet Zeeland wel perspectief. Dat wordt vooral duidelijk in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Daarin staat zwart op wit dat de kabinetsvisie voor de Zuidwestelijke Delta ondersteund wordt door het rapport Balkenende over de versterking van de Zeeuwse economie. De commissie onder leiding van oud-premier Jan Peter Balkenende adviseerde enkele maanden geleden onder meer in te zetten op duurzame energie en het versterken van de zeehavens. 'De komende periode zal daar invulling aan worden gegeven', staat letterlijk in het MIRT.

Ontwikkeling stimuleren

En het kabinet mag dan voorlopig geen bijdrage van 25 miljoen euro in een Zeelandfonds storten, zoals Balkenende wil, gisteren is wel een landelijk Toekomstfonds van 200 miljoen euro aangekondigd, dat wordt gevuld met meevallers uit de gaswinning. Balkenende wil het Zeelandfonds onder meer gebruiken om de samenwerking tussen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen van Zeeland en Brabant te stimuleren. Met het Toekomstfonds wil het Rijk op landelijke schaal precies hetzelfde: via ontwikkelingsmaatschappijen als Impuls Zeeland innovatieve en snelgroeiende bedrijven in het midden- en kleinbedrijf financieren.

"Dat is heel concreet wat wij voor Zeeland willen", bevestigt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. "Als we daarvoor snel plannen bij Economische Zaken neerleggen, kunnen we oogsten."

Strohalmen

Zo zijn er nog wel wat strohalmen waaraan het provinciebestuur zich kan vastklampen. Inzetten op energietransitie, de circulaire economie, aandacht voor het hoger onderwijs, een tegemoetkoming in de kosten van mbo' ers, voortzetting van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de ondermijning in Brabant en Zeeland.

En dat wensen met betrekking tot de kerncentrale en het Provinciefonds nu niet zijn gehonoreerd, betekent niet dat ze zijn afgeserveerd. Is De Bat dan helemaal niet teleurgesteld? "Jawel. Landbouw en visserij, en de positie van Nederland als exportland, komen er bekaaid af."