Nieuws Financiën

Sallcon Deventer stevent af op verlies

Sociaal werkbedrijf Sallcon duikt in de rode cijfers, terwijl vorig jaar nog enkele tonnen winst werd geboekt.

Van onze redactie 11 mei 2016

Failliet Thinkstock 1065

Sallcon stevent voor 2016 af op een verlies van tonnen. In het financieel jaarverslag over 2015 kon het bedrijf nog een winst van 356.000 euro noteren. Maar Sallcon kondigde hier al aan rekening te houden met een forse financiële duikeling, met onderaan de streep een negatief resultaat van maar liefst 392.000 euro.

RijksbezuinigingenKostenbeheersing en bezuinigingen blijken niet meer voldoende om de rijksbezuinigingen op te vangen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd. Dat dit in 2015 nog wél lukte, dankte Sallcon aan een aantal 'incidentele inkomsten', goed voor dik vier ton. Zonder deze onvoorziene en eenmalige meevallers was ook het saldo over 2015 op 72.000 euro verlies uitgekomen. Over 2014 noteerde Sallcon nog een winst van ruim 1,9 miljoen euro.

ReserveDe Raad van Commissarissen en de directie van het bedrijf, stellen voor het positieve resultaat van 356.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve.

De totale bedrijfslasten stegen in 2015 met 1,66 miljoen euro (4,6 procent). Ook stegen de personeelskosten van gesubsidieerde werknemers, in totaal met 382.000 euro.

BedrijfsplanMet het oog op de financieel lastige jaren die Sallcon wachten, heeft het bedrijf samen met de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe eerder al een drietal plannen opgesteld. Naast de uitvoering daarvan, wordt onder meer ingezet op social return. Dat houdt in dat bij aanbestedingen boven de 250.000 euro ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten worden ingezet.