Nieuws Financiën

Samenwerking aanbieders zorg Twente

De aanbieders van zorg in Twente gaan nauwer met elkaar samenwerken. Gisteren werd daarvoor het Zorgnetwerk Zenderen ondertekend. Het nieuwe netwerk moet met name ouderenzorg efficiënter en goedkoper maken.

Van onze redactie 8 april 2016

Thuiszorg Oude man Hulp Thinkstock

Het netwerk is een antwoord op het toenemende aantal senioren. Hoe hoger de leeftijd, hoe meer aandoeningen er ontstaan. Om in de toekomst goede zorg te garanderen, is een andere aanpak nodig. De zorgpartijen moeten zich niet elk apart richten op de afzonderlijke ziekten, maar de patiënt als geheel centraal stellen. Voor deze aanpak is een goede onderlinge samenwerking en coördinatie nodig.

NaamDe naam van het netwerk verwijst naar de plaats waar al sinds 2012 conferenties over deze aanpak zijn gehouden. In het netwerk zitten behalve ziekenhuizen en huisartsen, ook de GGD Twente, ggz-organisaties, Ambulance Oost, verschillende zorgorganisaties en verzekeraar Menzis. Behalve aan betere zorg voor ouderen wordt ook gewerkt aan de jeugdzorg, de overheveling van ziekenhuistaken naar de huisarts en spoedzorg.