Aangeboden door Ministerie van SZW

Branded Content Financiën

Schuldeisers en -hulpverleners zetten in op een vitaal MKB

Hoe gaan schuldeisers, schuldhulpverleners en banken om met ondernemers die hun rekeningen niet of nauwelijks kunnen betalen? En wat verwachten zij van de nabije toekomst, nu ondernemers de schulden die door de coronacrisis zijn ontstaan moeten afbetalen? We spraken hierover met ING, energieleverancier Vattenfall, de gemeente Rotterdam en kredietverstrekker Qredits. Voor een inleidend beeld beginnen we bij Ralph van Dam, vanaf het begin betrokken bij Geldfit, het landelijke hulpplatform met wie al deze partijen samenwerken.

Van onze redactie 18 november 2021

Schuld eisen mkb bank qredits geldfit

Geldfit verwijst ondernemers met zorgen over geld laagdrempelig door naar online tools, handige websites of het juiste loket voor adequate hulp. Ralph van Dam, vanaf het begin betrokken bij Geldfit Zakelijk, spreekt over een veranderende omgang van schuldeisers met schuldenaren: ,,Schuldeisers hebben een groot belang in het midden- en kleinbedrijf. De gebruikelijke omgang met ondernemers die hun rekeningen niet betalen bestaat uit aanmaningen van een incassobureau. Geldfit Zakelijk is het alternatief dat schuldeisers eerst kunnen inzetten om met ondernemers tot een oplossing te komen voor hun geldzorgen, betalingsachterstanden of schulden."

,,In 2021 hebben grote schuldeisers - bijvoorbeeld banken, zorgverzekeraars, telecombedrijven en energieleveranciers - zich geschaard achter Geldfit. Hun doorverwijzing naar een financiële test op Geldfit.nl en het landelijke telefoonnummer 0800 - 8115 voor hulp bij geldzorgen begint serieuze vormen aan te nemen. Ook zien we dat steeds meer middelgrote tot kleine schuldeisers en financiële tussenpartijen Geldfit inschakelen.”

In slechte en goede tijden

Wat verklaart de opmars van deze meer invoelende en geduldige benadering van mensen met schulden? Van Dam: ,,Het streven naar oplossingen terwijl rekeningen wellicht tijdelijk niet worden betaald, geeft ondernemers een betere kans om hun problemen te boven te komen. Hierdoor neemt de kans toe dat ze later alsnog hun schulden kunnen voldoen, in plaats van dat ze wellicht failliet gaan en helemaal geen rekeningen meer betalen. Daarnaast kun je het beschouwen als een investering door de schuldeiser in klantbehoud: klanten die je helpt in moeilijke tijden, blijven doorgaans ook bij je in goede tijden.”

Hoe gaan de volgende drie marktpartijen en de gemeente Rotterdam om met geldzorgen of schulden van mkb-ondernemers? Veel wordt in het werk gesteld om problemen door schulden te voorkomen of te beperken en op te lossen.

ING: ,,Samen met de klant kijken naar de best passende oplossing”

De bank is bij schulden een voorname eiser, waar ondernemers vaak zaken in onderpand hebben uitstaan. Hoe gaat ING om met geldzorgen en schulden van ondernemers? Een woordvoerder reageert:

,,Sinds de start van de coronacrisis hebben wij onze zakelijke klanten op verschillende manieren geholpen. Denk aan uitstel van aflossing van krediet of extra liquiditeit, maar ook aan advisering ten aanzien van de steunmaatregelen van de overheid. We kijken samen met klanten waar hun behoeften liggen en wat de best passende oplossing is. Met de klant wordt besproken of er ook andere mogelijkheden zijn om een oplossing te vinden voor acute liquiditeitsnood als gevolg van het coronavirus. Denk aan uitstel van belastingen, werktijdverkorting en de bijstandsuitkering voor zzp’ers.”

Als gevolg van deze werkwijze krijgt ING weinig signalen van klanten met liquiditeitsproblemen, zo vervolgt de woordvoerder: ,,ING ziet op dit moment (begin november, red.) ook nog steeds geen toename van de instroom op onze afdeling Intensief Beheer. De kwaliteit van ons kredietboek is heel gezond. Maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten. Daarbij zullen de terugbetaalafspraken met onder andere de Belastingdienst veel impact hebben op de komende periode.”

,,Voor ING is het van groot belang dat haar klanten financieel gezond zijn. Naast de hulp die ING zelf biedt, is er soms meer hulp nodig. Daarom is ING, samen met andere banken en verzekeraars, partner geworden van Geldfit. Veel mensen met beginnende geldzorgen wachten veel te lang met het zoeken van hulp. Uit schaamte, maar ook omdat zij de weg naar hulp niet goed weten te vinden. Het is daarom belangrijk dat we de doorverwijzing laagdrempelig maken. Via diverse uitingen op ING.nl en in de zakelijke nieuwsbrief hebben we klanten geïnformeerd over Geldfit en hen doorverwezen naar de Geldfit-website. Daar kunnen ze anoniem een korte test doen die inzicht geeft in hun financiële situatie. Op basis van de uitkomsten worden ze doorverwezen naar gepaste hulp.”

Vattenfall: “Al honderden klanten via Geldfit doorverwezen”

Energieleverancier Vattenfall ziet sinds de coronacrisis een vooralsnog verbeterd betaalgedrag, mogelijk omdat bedrijven coronasteungelden hebben gekregen die pas onlangs zijn stopgezet. Is het stilte voor de schuldenstorm? We vroegen het aan Martin Neef, manager Tijdig Betalen.

,,Wij verwachten dat de financiële situatie over een paar maanden bij veel meer klanten gaat knellen. PWC voorspelt in haar Bijzonder Beheer Monitor ook een toename in faillissementen vanaf het tweede kwartaal van 2022. Over één of twee openstaande rekeningen maken we ons nog geen zorgen, maar Vattenfall wil wel het vertrouwen hebben dat er een oplossing komt. Wij komen graag eerst zelf met de niet betalende klant in contact om de oorzaak van het probleem aan te kunnen pakken. Komen we niet met een klant tot een betalingsregeling, dan verwijst een klantenservicemedewerker of ons incassobureau door naar Geldfit.”

,,Bij grotere niet betalende klanten proberen onze buitendienstmedewerkers eerst het gesprek aan te gaan. Zij kunnen daarin alsnog doorverwijzen naar externe hulp. In 2021 hebben wij tot nu toe al honderden klanten naar Geldfit doorverwezen. Geldfit kan klanten heel gericht doorverwijzen naar een gemeentelijk loket om schuldproblemen aan te pakken. Wij zien deze samenwerking als een belangrijk extra middel om uiteindelijk faillissementen te voorkomen en betalingsregelingen te treffen met klanten die nu even niet hun energierekening kunnen betalen.”

Gemeente Rotterdam: vroegtijdige schuldsignalering voorkomt escalatie

De gemeente Rotterdam stopt veel energie in ondernemers met geldzorgen of problemen door schulden. Ronald Kool vertelt erover. Hij is projectmanager Schuldenaanpak.

,,Ondernemers met schulden melden zich bij ons onder meer via het OnderNemerSplein (ONS) van de Kamer van Koophandel, Geldfit en SchuldStop. Geldfit heeft het bereik van de gemeente Rotterdam onder ondernemers met schulden vergroot. Het platform draagt er dus aan bij dat Rotterdam haar wettelijke rol als schuldhulpverlener aan zowel ondernemers als particulieren vroegtijdig kan invullen, waardoor schulden minder kunnen escaleren. Daarnaast hebben wij als gemeente zelf een communicatiecampagne gevoerd om particulieren en ondernemers met schulden ertoe te brengen zich tijdig bij de betreffende gemeentelijke loketten te melden voor passende hulpverlening. En ook dit jaar voeren wij op dit gebied campagne, samen met welzijnspartners in de stad.”

Kool ziet, ondanks het aflopen van de coronasteunregelingen, nog geen extra toeloop van ondernemers die zich bij de gemeente Rotterdam melden met schuldenproblematiek. ,,Natuurlijk houden wij de situatie wel scherp in de gaten. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen is ons loket voor ondersteuning van ondernemers met geldzorgen of schulden. Wij kijken met de ondernemer naar zijn financiële situatie en naar de toekomstpotentie van de onderneming. De ene keer kunnen wij een saneringstraject met doorstart bieden, terwijl in ernstige gevallen met weinig toekomstperspectief het saneringstraject gepaard kan gaan met bedrijfsbeëindiging. Maar ook kunnen we kiezen voor een periode waarin de ondernemer mag doorgaan met zijn bedrijf, maar wel tijdelijk onder budgetbeheer valt. Blijven er na een regeling voor de zakelijke schulden privéschulden over, dan wordt de ondernemer doorverwezen naar de trajectbegeleider schulden van een ander loket. Omdat zakelijke - en privéschulden soms nauw verweven zijn, werken beide loketten nauw samen.”

Qredits: ,,Een TOA-krediet kan veel faillissementen voorkomen”

Over geheel 2021 verstrekt de stichting Qredits bijna 5.000 ondernemerskredieten met een gemiddeld bedrag van 20.000 euro, met uitschieters tot 250.000 euro. Directeur Roy Spit geeft ondernemers waardevol praktisch advies.

,,Door de coronacrisis is er in het mkb een stuwmeer aan schulden ontstaan, onder meer aan de Belastingdienst. Veel ondernemers gaan de komende tijd problemen ondervinden bij de afbetaling van die schulden. Ten eerste zijn er de ondernemers die voldoende verdienvermogen hebben, maar die nu tijdelijk wat klem zitten. Wij helpen hen aan kredieten tegen 6 tot 8% rente, wanneer ze bij ons aankloppen met een goed plan. Dan kunnen ze hun schulden afbetalen en tegelijkertijd weer buffers opbouwen. Mijn advies aan deze groep is: 'Klop tijdig bij ons aan en kom met een goed plan zodat we kunnen kijken of een lening verantwoord is’. Bij Qredits kunnen deze ondernemers goed terecht, daar waar de processen van grote banken niet meer zijn ingericht op micro-financieringen.”

Spit wijst echter ook op de talrijke bedrijven waarvan de liquiditeit door de coronacrisis helemaal is opgedroogd, en die zonder hulp op een faillissement afkoersen vanwege alle opgebouwde coronaschulden. ,,Dit is zonde wanneer deze bedrijven wel vol kunnen zitten met klanten en dus een gezonde kasstroom hebben. Zo ken ik een horecazaak in Amsterdam met twintig vrijwel altijd bezette tafels, maar die daarmee natuurlijk nooit de huidige schulden kan afbetalen. Zo’n zaak moet je toch niet failliet laten gaan? Zit jij als bedrijf in zo’n situatie, dan is mijn advies: ‘Zoek hulp en maak bijvoorbeeld gebruik van een TOA-krediet. TOA staat voor Time Out Arrangement: een krediet van maximaal 100.000 euro tegen maar 2,5% rente, bedoeld voor de doorstart, uitbreiding of aanpassing van je onderneming. Deze regeling voor het mkb voert Qredits voor de overheid uit. Bij ondernemers heerst echter onwetendheid over deze regeling, die zoveel faillissementen kan voorkomen.”

Geldfit helpt ondernemers met geldzorgen

Het werd al door de verschillende geïnterviewden in dit artikel genoemd: Geldfit biedt ondernemers met zorgen over geld laagdrempelige hulp. Op Geldfit.nl kunnen ondernemers anoniem een korte test doen. Zo ontdekken zij hoe hun financiële situatie is en welke stap zij kunnen zetten om financieel fitter te worden. Dit varieert van online tools en handige websites tot lokale hulp in de gemeente. Ook kan men bellen met 0800-8115 voor een luisterend oor en persoonlijk advies.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws