Nieuws Financiën

SER Zeeland levert kritiek op rapport over Zeeuwse economie

Voor de Zeeuwse economie is het 'twee voor twaalf'. In het advies van Jan Peter Balkenende wordt dat onderschat, zegt de SER Zeeland. Dit meldt de PZC.

Ernst Jan Rozendaal | Foto: Remko de Waal/ANP 4 juli 2016

Jan peter balkenende anp

De commissie-Balkenende heeft nauwelijks aandacht voor het verlies van banen en het werkloosheidsprobleem in Zeeland. Dat schrijft de Sociaal Economische Raad (SER) Zeeland aan het dagelijks provinciebestuur.

Zeeuwse economieDe SER kan de provincie gevraagd of ongevraagd adviseren. In de brief over het actieprogramma van de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland, die werd geleid door oud-premier Jan Peter Balkenende, wordt flinke kritiek geuit. De SER zegt weliswaar positief te zijn over het rapport van Balkenende, en spreekt van een heldere analyse van de kansen en problemen van de Zeeuwse economie, maar de kanttekeningen zijn stevig. "Wij concluderen dat de commissie-Balkenende zich vooral ingezet heeft voor het onderdeel Structuurversterking, maar dat het onderdeel Werkgelegenheid nog onvoldoende uitgewerkt is."

Sluiting bedrijvenDe sluiting van grote bedrijven als Zalco en Thermphos, de problemen bij Delta 'en de daarmee, zeker op de Zeeuwse schaal, gepaard gaande massaontslagen' waren voor de Tweede Kamer, het ministerie van Economische Zaken en de provincie juist aanleiding de commissie-Balkenende in het leven te roepen, aldus de SER. Maar in de samenvatting van het rapport komen de onderwerpen werkgelegenheid, werkloosheid en arbeidsmarkt niet voor. Het adviesorgaan heeft vrijwel niets gelezen over plannen om banen te creëren en werklozen aan een baan te helpen.

ActieHet verbaast de SER dat de commissie-Balkenende concludeert dat het relatief gezien goed gaat met de Zeeuwse economie. De commissie spreekt van 'een urgentie op langere termijn', maar volgens de SER is het 'twee voor twaalf'. "Niettemin vinden wij dat de commissie de urgentie van de economische problematiek onderschat: volgens ons zijn urgentie (geen tijd te verliezen!) en daadkracht (alle zeilen bijzetten!) geboden. (...) Wij zouden het ten zeerste betreuren als zou worden afgeleid dat de noodzaak om op korte termijn een aantal acties uit te voeren niet of onvoldoende aanwezig is en dat er nog voldoende tijd voor actie is."

Het rapport van de commissie- Balkenende wordt op 15 juli besproken in Provinciale Staten.