Nieuws Financiën

Sociaal werkbedrijf Sallcon-holding Deventer kan verder door subsidie

Sallcon kan verwachte, frose tekorten als gevolg van dalende rijkssubsidie, tot en met 2024 opvangen uit reserves, meldt De Stentor.

Rudi Hofman 20 december 2016

Sociaal Ondernemen Utrecht

Hoewel Sallcon de komende jaren stevig in de rode cijfers duikt, is er dankzij een miljoenenreserve geen man over boord. Door deze reserve kan het sociale werkbedrijf voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe tot en met 2024 de begroting sluitend houden.

Voor 2017 voorziet Sallcon een tekort van 1.250.300 euro. Dit loopt geleidelijk op tot 2.870.000 in 2020. Directeur Jeroen Kroese legt uit dat de sterk dalende rijkssubsidie Wsv (Wet sociale werkvoorziening) hier debet aan is. Ontving Sallcon in 2013 nog 26.102 euro per SW'er, in 2016 was dat 25.457 euro en in 2020 naar verwachting nog maar 22.700 euro. Dit scheelt miljoenen euro's aan inkomsten. Sallcon heeft dit jaar nog 848 SW'ers in dienst. Dit aantal neemt volgend jaar door natuurlijk verloop af naar 802.

Deze tekorten kan Sallcon opvangen uit de reservepot met 20,46 miljoen euro. Dit bedrag zal op 1 januari 2021 naar verwachting zijn geslonken tot ruim 10,9 miljoen euro. Volgens Kroese is Sallcon al zeker tien jaar geleden de commerciële kant op gegaan. ,,Uitgangspunt was en is zoveel mensen buiten de Sallcon- deuren aan het werk zien te krijgen en voor mensen die gedetacheerd worden redelijke tarieven te vragen. Deze aanpak heeft in combinatie met een sobere bedrijfsvoering - geen duur pand, geen dure auto's - veel geld opgeleverd. Dit geld hebben we niet aan aandeelhouders uitgekeerd, maar toegevoegd aan de voorzieningen (reserves, RH).''