Nieuws Financiën

Stijging WW-uitkering in Friesland

Van onze redactie 21 januari 2016

Uwvwerkloosheidzeeland1065

Vorige maand heeft Friesland te maken gehad met een forse stijging van het aantal WW-uitkeringen in, schrijft Leeuwarder Courant. Dit is te concluderen uit de nieuwste cijfers, die uitkeringsinstantie UWV heeft gepubliceerd.

Een verklaring voor deze stijging van mensen die een WW-uitkering kregen is vooral te zoeken bij het aflopen van tijdelijke contracten aan het eind van het jaar. Bovendien is er minder bedrijvigheid in bijvoorbeeld de agrarische sector.

Door economisch herstel zijn er minder uitkeringen in bouw, handel, horeca en industrie, maar juist een stijging in de zorg en bij het onderwijs.

In december is het aantal WW-uitkeringen in Friesland met bijna 2300 gestegen naar 20.284. Van de beroepsbevolking was 6,1 procent werkloos. Het gemiddelde in Nederland was 5 procent.