Nieuws Financiën

Chauffeurspassen zijn te duur – en worden nog duurder

Voor taxi-, bus- en vrachtwagenchauffeurs is een ‘bestuurderskaart’ verplicht. Zonder mag er niet gereden worden. Kiwa NV heeft op twijfelachtige wijze het monopolie op de uitgifte van deze chauffeurspassen verkregen, maakte het veruit de duurste van Europa en verhoogd het tarief nu opnieuw. Niet uit te leggen, vindt de logistieke- en transportsector. Misbruik van een monopoliepositie, stelt Iep van der Meer.

Iep van der Meer 28 januari 2019

Iep van der meer chauffeurspassen transport

De uitgifte van de bestuurderskaarten, een officieel document voor taxi- en bus- en vrachtwagenchauffeurs, is door de vorige minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schulz van Haegen, gegund aan Kiwa NV. Deze organisatie viel toen nog onder een consortium waarvan haar echtgenoot Haro aandeelhouder was. Er zijn toen voor Kiwa bijzonder lucratieve afspraken voor langere tijd gemaakt. De schijn van belangenverstrengeling zorgde al in 2014 voor de nodige ophef.

De precieze afspraken in het contract zijn nooit openbaar gemaakt, ondanks een WOB-verzoek van journalist Jos Haas. Het verzoek werd geweigerd vanwege vertrouwelijke informatie van de ondernemer, in dit geval… Kiwa. En dat is merkwaardig, want van concurrentiegevoeligheden kan geen sprake zijn: Kiwa is immers monopolist voor wat betreft de uitgifte van de bestuurderskaarten.

Lees ook: Waarom tolheffing voor vrachtverkeer een zegen kan zijn voor Nederland

Dat het op een soap begint te lijken blijkt onder meer uit de ophef die vorig jaar al ontstond over de extreem hoge prijs voor het kaartje. Na protest van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Evofenedex (één van de grootste ondernemersverenigingen van ons land, behartigt de belangen van productie- en handelsbedrijven op het gebied van logistiek en export) waarbij melding gemaakt werd van een prijsverschil van maar liefst 250% met de ons omringende landen, deed Kiwa water bij de wijn met een prijsverlaging van twee hele euro’s. Een paar maanden later werd echter melding gemaakt van een forse prijsverhoging van vijf euro, en die wordt nu doorgezet. De bestuurderskaart is momenteel met 95 euro exclusief BTW veruit de duurste van heel Europa. Die prijs is nu verhoogd tot boven de 100 euro bruto.

Kamervragen rondom een aangekondigde verdere prijsverhoging hebben niets uitgehaald. Minister Cora van Nieuwenhuizen antwoordde op die vragen dat er vanaf 15 juni nieuwe eisen gesteld worden aan de kaart voor de dan te introduceren smarttachograaf. Daarbij wordt ondermeer de locatie van het voertuig vastgelegd. Nieuwe, Europese wetgeving zou aanvullende eisen stellen aan de uitgifte en de nieuwe functionaliteit van de kaart en dat zou een verhoging van de kosten rechtvaardigen, aldus de minister.

Lees ook: Dit zijn de verontrustende gevolgen van een no deal-Brexit voor de Rotterdamse haven

Op de vraag hoe het toch kan dat veruit de duurste kaart van Europa nog duurder wordt, meldde de minister dat ‘er inmiddels onderzoek wordt ingesteld door een extern bureau naar de internationale tarieven van de kaarten in de ons omringende landen’. De aangekondigde prijsstijging gaat echter gewoon door en daarmee wordt de uitgifte van de bestuurderskaarten voor taxi, bus en bedrijfswagens nog lucratiever voor Kiwa. Werkgevers draaien op voor de kostenverhoging van de bestuurderskaarten, maar chauffeurs zonder vaste werkgever moeten hem gewoon zelf betalen. Een monopolie van Kiwa is logisch aangezien het gaat om een officieel en gecontroleerd uitgegeven pasje, maar het prijsbeleid van die organisatie riekt op zijn minst naar misbruik van die positie.

Iep van der Meer schrijft al meer dan 25 jaar voor verschillende chauffeurs- en vakbladen in binnen- en buitenland. Hij maakt in Europa deel uit van de groep specialisten die de bij de industrie zeer gerespecteerde ‘duizend punten-test’ uitvoert. In Nederland werkt hij onder meer voor de websites BigTruck, Trailertotaal.nl en TransportenMilieu.nl.