Nieuws Financiën

Topondernemer gaat nat

“Door een gesprongen leiding loopt mijn bedrijfsinventaris behoorlijke waterschade op. Ik verzoek de verhuurder van mijn bedrijfspand om een schadevergoeding. Daar wil hij niet aan. Mag ik de schade verrekenen met de huurprijs?”

DAS - Recht uit de praktijk 6 juli 2016

Huis onder water

De vraag werd mij gesteld door een eigenaar van een goed lopende interieurzaak. Ik moest hem echter teleurstellen. Het antwoord is namelijk nee, dat mag niet zomaar. Het is niet toegestaan om bedragen met de huurprijs te verrekenen. Bovendien is dat verbod vaak in de huurovereenkomst vastgelegd. Sterker nog, je loopt kans op een boete als je als huurder een claim op de verhuurder in de huurafdracht verrekent. Die boete komt dan boven op de normale huurprijs. Als huurder moet je altijd nagaan wat er in de huurovereenkomst over gebreken is afgesproken. Schadevergoeding Als in de huurovereenkomst staat dat een lekkage niet als gebrek wordt aangemerkt, kun je als huurder ook geen beroep doen op huurprijsvermindering of een schadevergoeding. In andere situaties kan het wél lonen om de rechter in te schakelen. Denk aan een lekkage die het huurgenot heeft aangetast. De kans is groot dat de rechter dan de huurprijs zal verlagen. Of een situatie dat er tijdens een verbouwing bijvoorbeeld spuitasbest aangetroffen wordt. Dan is de verhuurder aansprakelijk voor de gevolgschade omdat deze het gebrek kende of behoorde te kennen. Dan heb je dus recht op schadevergoeding voor de gevolgschade. Bedrijfspand huren? Weet waar je op moet letten. Download onze gratis informatiegids voor een overzicht van de belangrijkste regels.

Ramon van Lieshout is jurist bij Flexx van DAS. Meer verhalen lezen of een juridische vraag stellen? Ga naar DAS.nl/rechtuitdepraktijk.

Dit verhaal is echt gebeurd: om privacyredenen hebben we de naam van de klant gefingeerd.