Nieuws Financiën

Van der Deen begint opnieuw

Broers Richard en Renk beginnen in de loop van dit jaar een nieuwe meubel- en interieurzaak in hun oude pand.

Van onze redactie 16 maart 2016

Opnieuw start stock

De broers Richard en Renk van der Deen zijn van plan om met een nieuwe meubel- en interieurzaak te beginnen in hun bekende pand aan de Hamerstraat.

Een datum ligt nog niet vast, maar in elk geval in de loop van dit jaar, aldus Richard van der Deen. Hij zegt al positieve reacties van zijn oude toeleveranciers en relaties te hebben gekregen.

FaillietVan der Deen Wonen ging begin februari failliet. De broers waren toen geen eigenaar meer van de interieurzaak. In juli 2014 hadden ze hun bedrijf verkocht aan de jonge Haarlemse ondernemer Floris Venneman. Bij de start gaf deze aan het accent te willen leggen op 'innovatie en doorontwikkeling'.

Richard en Renk zouden nog drie jaar bij hem in dienst blijven. Maar dat ging niet goed. Er ontstond al snel heftige onenigheid, die een belangrijke oorzaak van het faillissement vormde.

RuzieCurator Arco Blankestijn in het faillissementsverslag daarover: 'Naast een teruglopende omzet in de afgelopen anderhalf jaar is er een fors conflict ontstaan tussen de Van der Deens enerzijds en Venneman anderzijds. Partijen verwijten elkaar over en weer niet-nakoming van gemaakte afspraken, betalingen, richtingenstrijd over de winkel, enzovoorts.'

'Dit heeft er onder andere toe geleid dat Renk van der Deen eind 2015 uit dienst is getreden en voor zichzelf is begonnen in dezelfde branche', aldus het verslag. Mede als gevolg van dit hoogoplopende conflict lieten de partners zich het afgelopen jaar nog maar weinig op de werkvloer zien. Uiteindelijk vroegen de broers Van der Deen het faillissement aan via hun onroerendgoed- bv, op basis van een huurachterstand.

KostenVolgens Blankestijn speelde ook de hoge kostenstructuur (huur, managementfee, salarissen) een rol bij de ondergang van Van der Deen Wonen. De interieurzaak schoot vorig jaar diep in het rood met een verlies van 221.000 euro op een omzet van ruim 2 miljoen. In 2014 bedroeg de omzet nog ruim 2,6 miljoen euro, met een winst van 71 mille.

Lees het volledige artikel in de Twensche Courant Tubantia.