Aangeboden door Verizon Connect

Branded Content Financiën

Een wereld te winnen door een slimme omgang met je wagenpark

Toepassing van wagenparkbeheertechnologie door organisaties die dagelijks met tientallen tot honderden voertuigen onderweg zijn, leidt tot meer productiviteit, lagere kosten en een hogere klanttevredenheid. Dat blijkt uit het Europese Fleet Technology Trends Report 2022, dat ABI Research uitvoerde in opdracht van Verizon Connect, partner in wagenparkbeheertechnologie.

Wim Danhof 3 december 2021

Een wereld te winnen door een slimme omgang met je wagenpark l

Wagenparkbeheertechnologie is een middel om jezelf als bedrijf te onderscheiden van de concurrentie. Foto: Verizon Connect

Het op 2 december gepubliceerde rapport is gebaseerd op onderzoek waaraan 1350 Europese fleetmanagers, financieel verantwoordelijken, risicofunctionarissen en andere betrokkenen bij wagenparkbeheer meewerkten. De gemiddelde omvang van het wagenpark (per respondent) is 138 voertuigen, waarvan bijna 40% bestaat uit bedrijfswagens, 50% uit lichte tot zware vrachtwagens, en verder onder andere zwaar materieel en trailers. De Nederlandse wagenparken uit dit onderzoek bestaan gemiddeld echter uit minder bedrijfswagens (18%) en meer vrachtwagens (72%).

Het zijn de middelgrote bedrijven - met 50 tot 500 medewerkers - die wagenparktechnologie het vaakst inzetten, zo blijkt ook uit het onderzoek. Deze bedrijven zijn actief in sectoren als de bouw, vrachtvervoer, transport, overheidsdiensten en de zogenoemde dienstensector: organisaties met dagelijks veel medewerkers in de buitendienst, bijvoorbeeld onderhouds- en installatiebedrijven.

Adoptie van verschillende soorten wagenparkbeheertechnologie

Voor een nadere duiding noemen we eerst de bevindingen in het Europese Fleet Technology Trends Report 2022 over de adoptie van de verschillende soorten wagenparkbeheertechnologie:

• 68% van de bedrijven met een wagenpark gebruikt gps-tracking. Daarvan meldt 74% dat het gebruik hiervan als zeer nuttig wordt ervaren;

• Gps-tracking is maar één van de elementen uit een arsenaal aan mogelijkheden om een wagenpark optimaal aan te wenden voor het succes van een onderneming. Zo maakte in 2021 al 41% van de bedrijven met een wagenpark gebruik van een ‘field service management’ oplossing, en een kleiner aandeel van een telematicaoplossing. Met dergelijke technologie kunnen planners en expediteurs voertuigen niet alleen overal volgen, maar ook met chauffeurs meekijken en communiceren. Nog belangrijker: zij kunnen de aanwezige capaciteit van een wagenpark in elke actuele situatie optimaal verdelen over het steeds veranderende werkaanbod, inclusief de meest efficiënte routeringen. Ook maakt deze technologie analyses achteraf mogelijk over de efficiëntie en winstgevendheid waarmee voertuigen en chauffeurs worden ingezet, als input voor door te voeren verbeteringen. Blijkt bijvoorbeeld uit een telematicaoplossing dat chauffeurs hun voertuigen bij afleveradressen vaak minutenlang stationair laten draaien? Dan kan dit op jaarbasis binnen grotere wagenparken duizenden euro’s aan onnodige brandstofkosten, maar ook onnodige CO2-uitstoot met zich meebrengen; geavanceerde wagenparkbeheertechnologie helpt om dergelijke praktijken terug te dringen;

• In 2021 maakte 38% van de gebruikers van wagenparktechnologie gebruik van een (op de weg gerichte) dashcam, en 36% van gps-trackers op trailers en ander materieel. Speaking of which: 57% van de bedrijven met dashcams in hun voertuigen rapporteerde in verband hiermee lagere kosten voor ongevallen. Dashcambeelden kunnen in verzekeringskwesties bijvoorbeeld belangrijk bewijs opleveren voor de eigen onschuld bij een ongeval; 61% van de bedrijven die trailers of andere uitrustingen voorzagen van gps-tracking, rapporteerde een verantwoordelijker gebruik van die bedrijfseigendommen.

Er staat veel op het spel

Er staat financieel veel op het spel bij bedrijven die frequent met tientallen tot honderden voertuigen onderweg zijn met (bijvoorbeeld busvervoer) of naar hun klanten, of bijvoorbeeld naar bouwlocaties; temeer omdat in 2021 vooral de brandstofkosten enorm zijn gestegen. Al 39% van de respondenten noemt ‘gestegen kosten’ dan ook als de belangrijkste uitdaging bij hun wagenparkbeheer. Het goede nieuws is dat de bedrijven die hebben geïnvesteerd in wagenparkbeheertechnologie, daarvan direct de vruchten plukken.

De belangrijkste uitkomsten en inzichten

Van de 1350 respondenten die in Europa wagenparkbeheertechnologie gebruiken meldt in 2021 als gevolg hiervan:

• 52% dat het gebruik van deze technologie leidde tot brandstofbesparing, resulterend in gemiddeld 8% lagere brandstofkosten;

• 45% een verbeterde productiviteit omdat de inzet van een compleet wagenpark beter wordt gecoördineerd;

• 56% een verbeterde klantenservice en een toename in klantbehoud: dit komt onder meer door de mogelijkheid voor planners om realtime inzichten over geplande leveringen met klanten te delen, en om proactief te communiceren over eventuele vertragingen;

• 43% een vermindering van het aantal ongevallen, resulterend in gemiddeld 15% lagere incidentkosten;

• 27% een daling van de arbeidskosten voor onder andere chauffeurs en planners; evenveel planners kunnen dankzij deze technologie namelijk meer jobs afhandelen; gemiddeld spreken de respondenten over een loonkostendaling bij vooral de chauffeurs van 12%;

• 42% een verbeterde naleving van de rij- en rusttijdenregelgeving (digitale tachograaf);

• 36% een verbeterd onderhoud, resulterend in minder calamiteiten en lagere onderhoudskosten

COVID’s effect op wagenparken

De coronacrisis heeft - met name bij bedrijfswagens - veel effect gehad op de omgang van bedrijven met hun wagenparken, aangezien mensen minder naar kantoor kwamen en meer vanuit huis werkten. Zo investeerde 47% van de bedrijven die wagenparkbeheertechnologie inzetten in voertuig tracking, en 38% in oplossingen waarmee zij de arbeidsuren en rij-uren van hun medewerkers op afstand precies kunnen monitoren. Dit laatste (ook) om eventueel (ongeoorloofd) privégebruik van bedrijfsauto’s tegen te gaan.

Een investering met een snelle terugverdientijd

Alles bij elkaar genomen is het weinig verwonderlijk dat het leeuwendeel van de respondenten een investering in wagenparkbeheertechnologie ‘zeer nuttig ’ tot ‘extreem nuttig’ noemt. Is dan alles goud wat er blinkt? Je zou het haast zeggen, want 86% van diezelfde 1350 respondenten meldt deze investering binnen een jaar te hebben terugverdiend, in bijna de helft van deze gevallen zelfs binnen zes maanden.

Conclusie

Het gaat bij fleet management technologie of professioneel wagenparkbeheer om zoveel meer dan het volgen van bewegende stipjes op een digitale landkaart. Wagenparkbeheertechnologie is een middel om jezelf als bedrijf te onderscheiden van de concurrentie. Het leidt tot een hogere productiviteit, een betere klantenservice en lagere kosten voor onder meer brandstof, personeel en voertuigonderhoud. kortom: het leidt tot een betere, winstgevender bedrijfsvoering.

Het volledige trendrapport lezen of contact opnemen?

U kunt het volledige onderzoeksrapport naar trends in het beheer van wagenparken hier downloaden. Ga voor meer informatie over Verizon Connect naar verizonconnect.com/nl of bel 0800 - 3949042 of, als u in België bent gevestigd; bezoek verizonconnect.com/be-nl of bel 0800 - 70576.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws