Nieuws Financiën

Verzekerde ZZP'er steeds zeldzamer

Nanda Troost 9 februari 2016

Zzpverzekeren1065

De animo onder zzp'ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of te sparen voor een pensioen daalt. Had 23,4 procent van de 800 duizend kleine zelfstandgen in 2011 een verzekering tegen langdurig ziek zijn, in 2013 was dat gedaald tot 21,9 procent. Vooral zzp'ers met een hoog inkomen dekken de risico's af, zelfstandigen met een laag inkomen zijn nauwelijks verzekerd, schrijft de Volkskrant naar aanleiding van onderzoek van het CBS.

Dat vooral hogere inkomens zich verzekeren is logisch, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de cijfers vandaag bekendmaakt. 'Ze hebben er het geld voor en de impact is groter als ze arbeidsongeschikt raken.' Of de daling een gevolg is van de economische crisis 'is speculeren, maar het inkomen van zzp'ers is de afgelopen jaren wel gedaald'.

Jongeren en vrouwen zijn het minst verzekerd. Dat laatste is te verklaren uit het in Nederland gangbare anderhalfverdienersmodel. Zowel onder werknemers als onder zelfstandigen verdient de man doorgaans het hoofdinkomen en werkt de vrouw parttime. Van de vrouwen met partner is 9 procent verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, van de mannen met partner is dat 33 procent.

Het is niet zo dat zzp'ers zich niet bewust zijn van de risico's die ze lopen, maar ze haken nogal eens af door de slechte ervaringen die ze hebben met verzekeraars, zegt Maarten Post van ZZP Nederland. 'Verzekeraars sluiten allerlei risico's bij voorbaat uit, of mensen moeten procederen voordat een verzekeraar tot uitkering komt ook al heb je al twintig jaar betaald. Daarnaast kunnen ouderen zich vaak maar tot hun 55ste verzekeren.'