Nieuws Financiën

Vestia denkt na over rechtsgang

Vestia sluit niet uit dat ze de accountantskantoren voor de rechter sleept, die de jaarrekeningen over 2009 en 2010 goedkeurden. Dat bericht het AD. De woningcorporatie kwam door geknoei in de boekhouding in ernstige financiële problemen.

Van onze redactie 26 februari 2016

Vestiaoverweegtrechtsgang

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven donderdag dat de accountants zijn tekortgeschoten. Ze hadden de boeken van de corporatie nooit mogen goedkeuren met een miljoenenschade tot gevolg. "De uitspraken zetten de deur verder open voor schadeclaims", aldus Vestia. De corporatie gaat eerst 'in gesprek' met de betreffende firma's Deloitte Nederland en KPMG. Meer wilde de corporatie niet kwijt.

De klacht van Vestia tegen de boekhouder van Deloitte die de jaarrekening van 2009 controleerde is deels alsnog gegrond verklaard. Hij kreeg een waarschuwing van het CBb, omdat hij zorgvuldiger te werk had moeten gaan.Het CBb is de hoogste rechter voor deze zaak. Tegen de uitspraken is daarom geen verder beroep meer mogelijk.

Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Het bedrijf ging voor ruwweg 2 miljard euro het schip in. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde gisteren dat de accountants zijn tekortgeschoten